Hợp Đồng Tư Vấn Kỹ Thuật Phát Triển Dự Án

Điều gì là quan trọng đối với Chủ Sở Hữu và Nhà Tư Vấn trong một hợp đồng Phát triển dự án. Hopdongmau.net gửi đến bạn sơ lược của một hợp đồng Tư Vấn Kỹ Thuật Phát Triển Dự Án chuẩn như sau: Điều 1. Định nghĩa, thuật ngữ, tham chiếu Điều 2. Bổ nhiệm […]