Các Tranh Chấp Hợp Đồng Tín Dụng Phổ Biến

Tranh chấp Hợp đồng tín dụng phát sinh khi quyền và lợi ích hợp pháp của một trong các bên bị xâm phạm. Bởi vậy, trong quá trình thực hiện Hợp đồng tín dụng sẽ không thể tránh khỏi những mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ của các bên.

Hợp đồng tín dụng là loại hợp đồng mang bản chất của một Hợp đồng cho vay tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, nó được xem là văn bản thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng (gọi là bên cho vay) với các tổ chức, cá nhân (gọi là bên vay) về việc chuyển giao một khoản tiền từ tổ chức tín dụng cho các tổ chức, cá nhân sử dụng trong một thời gian nhất định dựa trên nguyên tắc hoàn trả.

Theo đó, hiện nay không chỉ có một dạng tranh chấp về Hợp đồng tín dụng mà hơn thế nữa là có rất nhiều loại tranh chấp phát sinh ở các khía cạnh khác nhau trong Hợp đồng tín dụng. Cụ thể:

Các dạng tranh chấp Hợp đồng tín dụng phổ biến
Các dạng tranh chấp Hợp đồng tín dụng phổ biến

Thứ nhất, Tranh chấp về chủ thể xác lập Hợp đồng

Ngay từ khi bắt đầu ký kết Hợp đồng tín dụng, việc xác định chính xác chủ thể có thẩm quyền ký kết Hợp đồng luôn là điều hết sức quan trọng, bởi nó quyết định đến hiệu lực của Hợp đồng và việc thực hiện Hợp đồng sau này.

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp, do phía bên tổ chức tín dụng do không xác định đúng tư cách chủ thể dẫn đến Hợp đồng bị tuyên vô hiệu, làm ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức tín dụng và đương nhiên sẽ không thể không dẫn đến tranh chấp.

Do đó, tranh chấp về chủ thể xác lập, thực hiện Hợp đồng phát sinh. Mặc dù đây không phải là dạng tranh chấp phổ biến nhất nhưng lại là dạng tranh chấp đa dạng và phức tạp, nhất là khi xảy ra trường hợp một bên chủ thể trong Hợp đồng có yếu tố nước ngoài.

Thứ hai, Tranh chấp phát sinh khi có vi phạm nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện Hợp đồng tín dụng

Khi Hợp đồng tín dụng được xác lập thành công thì các bên trong Hợp đồng có nghĩa vụ phải thực hiện theo đúng những gì đã thỏa thuận trong Hợp đồng. Tuy nhiên, đối với cả bên cho vay là tổ chức tín dụng hay bên vay là các tổ chức, cá nhân đều không đảm bảo rằng mình sẽ không vi phạm nghĩa vụ trong Hợp đồng.

Đối với bên cho vay, khi Hợp đồng tín dụng có hiệu lực, bên cho vay đã không thực hiện hoặc thực hiện nhưng không đầy đủ nghĩa vụ giải ngân cho bên vay, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích của họ dẫn đến việc hạn chế khả năng trả nợ của bên vay sau này.

Đối với bên vay, hành vi phát sinh tranh chấp chủ yếu là việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi.

Theo đó, đây được xem là một dạng tranh chấp xảy ra phổ biến nhất trong các dạng tranh chấp hiện nay của Hợp đồng tín dụng.

Thứ ba, Tranh chấp phát sinh trong việc xử lý tài sản bảo đảm khi Hợp đồng có bảo đảm bằng tài sản

Xuất phát từ giá trị của Hợp đồng tín dụng và bản chất rủi ro của nó nên các tổ chức tín dụng coi Hợp đồng bảo đảm là nền tảng của mình khi phát sinh tranh chấp về nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của bên cho vay là các tổ chức, cá nhân.

Các tranh chấp này xảy ra tương đối nhiều và chủ yếu liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm. Căn nguyên của tranh chấp này bắt đầu ngay từ khâu thẩm định, định giá tài sản bảo đảm của đội ngũ nhân viên tín dụng. Nếu như bước đầu thẩm định không chính xác sẽ dẫn đến việc xử lý tài sản bảo đảm không hiệu quả, nguồn vốn thu về sẽ không cao.

Thứ tư, Tranh chấp phát sinh từ pháp luật giải quyết tranh chấp

Pháp luật hiện nay đưa ra rất nhiều lựa chọn cho các bên về các phương pháp giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng tín dụng. Các phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến có thể kể đến như:

Các phương pháp giải quyết tranh chấp
Các phương pháp giải quyết tranh chấp

Tuy nhiên, nếu như ngay từ khi ký kết hợp đồng các bên không thỏa thuận trước với nhau về việc lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp cũng như luật áp dụng thì sau khi có tranh chấp phát sinh, bên cạnh tranh chấp về chủ thể, về nghĩa vụ, về xử lý tài sản nếu có tài sản bảo đảm thì còn có thể dẫn đến tranh chấp về luật áp dụng giải quyết tranh chấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.