Điều Kiện Có Hiệu Lực Và Điều Kiện Hủy Bỏ Của Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa

Khi tiến hành giao dịch mua bán hàng hóa, điều đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý và thận trọng là việc xác lập Hợp đồng. Để đảm bảo việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa đúng pháp luật, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, […]

Sự Phát Triển Của Chế Định Bồi Thường Thiệt Hại Do Vi Phạm Hợp Đồng Trong BLDS 2015 So Với BLDS 2005

Qua gần 10 năm thi hành và áp dụng, Bộ luật Dân sự 2005 đã bộc lộ không ít những điểm hạn chế và bất cập, nhiều quy định pháp luật đã dần trở nên lạc hậu hơn so với sự phát triển mạnh mẽ của những quan hệ dân sự đang diễn ra ngày […]

Một Số Ý Kiến Về Hợp Đồng Vô Hiệu Do Vi Phạm Điều Kiện Hình Thức

Một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của hợp đồng là tự do ý chí, ý chí có thể được bày tỏ dưới nhiều hình thức như văn bản, lời nói, hành vi cụ thể hoặc thậm chí là sự im lặng trong một số trường hợp[1]. Song để bảo đảm an toàn pháp […]

Một Số Dạng Tranh Chấp Trong Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế

1. Tranh chấp về chủ thể ký kết hợp đồng (“Hợp Đồng”). Trên cơ sở quy định của pháp luật, thương nhân có thể chia thành các loại: Thương nhân là cá nhân, thương nhân là pháp nhân. Theo quy định của pháp luật thương mại Việt Nam và các nước thì: Thương nhân là […]

Luật Áp Dụng Trong Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

Về nguyên tắc, khi đàm phán, ký kết hợp đồng (“Hợp Đồng”) các bên có quyền chọn luật áp dụng cho Hợp Đồng, trong trường hợp các bên không chọn thì sẽ tuân theo quy định của pháp luật về luật áp dụng cho Hợp Đồng. Trên thực tế, nhiều thương nhân còn có quan […]

Điều Khoản Trọng Tài và Những Điều Cần Lưu Ý

Giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài đang được các bên lựa chọn ngày càng nhiều hơn trong các giao dịch thương mại hiện nay. Do vậy, việc xác định đúng vai trò, ý nghĩa pháp lý của trọng tài có ý nghĩa quan trọng. Vậy đâu là những vấn đề cần lưu ý […]

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

1. Phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường ấn định trước 1.1. Khái niệm, đặc điểm của các loại vi phạm Theo quy định tại Khoản 1, Điều 422 Bộ Luật Dân Sự 2005 (“Bộ Luật Dân Sự”), thì “phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng. Theo đó, […]

Hợp Đồng Dân Sự Gồm Những Loại Nào

Hợp đồng dân sự là “bản thỏa thuận” để ghi nhận những quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên. Trong sự đa dạng của các hợp đồng dân sự, có thể dựa vào những dấu hiệu đặc trưng để phân chúng thành từng nhóm khác nhau. Trong Bộ Luật Dân Sự 2005 (“Bộ […]

Hợp Đồng Thương Mại Là Gì?

Khi nhắc đến hợp đồng, tức là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên nhằm mục đích xác lập, thay đổi, chấm dứt nghĩa vụ của các bên (theo Điều 388 Bộ Luật Dân Sự 2005) . Đồng thời, hợp đồng là một hành vi pháp lý, là sự thể hiện ý chí của […]

Sửa Đổi Và Chấm Dứt Hợp Đồng Dân Sự

1. Sửa đổi hợp đồng dân sự Dù rằng hợp đồng đã được giao kết và có hiệu lực nhưng để việc thực hiện hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của mỗi bên, các bên vẫn có thể thoả thuận để sửa đổi hợp đồng, trừ trường hợp pháp luật […]