hopdongmau.net cung cấp hợp đồng mẫu, biểu mẫu trong hoạt động kinh doanh và trong đời sống thường ngày ở tất cả các ngành nghề, lĩnh vực. Bao gồm:

Hợp đồng mẫu trong lĩnh vực xây dựng như:

Hợp đồng trong lĩnh vực bất động sản như:

Hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh như:

 • Hợp đồng mua bán Hàng hóa
 • Hợp đồng gia công
 • Hợp đồng đại lý
 • Hợp đồng quảng cáo
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Thỏa thuận cổ đông
 • Hợp đồng mua bán cổ phần/phần vốn góp
 • Hợp đồng vay
 • Hợp đồng góp vốn thành lập trường mầm non
 • Hợp đồng cầm cố
 • Hợp đồng thế chấp
 • Hợp đồng ủy thác đầu tư thành lập và quản lý, vận hành doanh nghiệp

Ngoài ra, CNC còn cung cấp các quy trình, hợp đồng, biểu mẫu cho các phòng ban của doanh nghiệp như:

Các biểu mẫu, thư từ trong đời sống hàng ngày như:

hopdongmau.net cung cấp các hợp đồng, biểu mẫu dưới định dạng .doc để khách hàng có thể tải về được, chỉnh sửa được và sử dụng được trọn đời.

Khách hàng chỉ phải trả tiền một lần để được sử dụng vĩnh viễn vì các mục đích khác nhau của mình mà không phải xin phép chủ sở hữu, trừ khi bán lại các hợp đồng, biểu mẫu đó.