Hợp đồng quản lý khách sạn

Du lịch và quản lý khách sạn là những lĩnh vực kinh doanh có sự phát triển vượt bậc trong nền kinh tế hiện đại ngày nay. Điều này tạo nên những bước tiến nổi bật về nội dung và quy định của những hợp đồng quản lý khách sạn. Để giúp mọi người có các nhìn rõ hơn về loại hợp đồng quản lý khách sạn này, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin sau đây.

Định nghĩa hợp đồng quản lý khách sạn

Quản lý và vận hành khách sạn (sau đây gọi là “quản lý khách sạn”) là hoạt động kinh doanh mà qua đó các đơn vị quản lý khách sạn hợp tác với chủ khách sạn để khai thác tối ưu các nguồn lợi về dịch vụ từ khách sạn thông qua một trong các phương thức sau:

 • Cùng kết hợp với các chủ khách sạn để phát triển một (một chuỗi) các khách sạn (đơn vị quản lý khách sạn cũng là một đối tác – một chủ sở hữu của khách sạn);

 • Thuê một phần hoặc toàn bộ khách sạn để vận hành;

 • Trực tiếp quản lý khách sạn theo một hợp đồng dịch vụ quản lý khách sạn;

 • Nhượng quyền việc sử dụng một thương hiệu sẵn có hoặc được phát triển theo yêu cầu của chủ khách sạn.

Từ đây có thể suy ra hợp đồng quản lý khách sạn là sự thỏa thuận giữa chủ khách sạn và đơn vị quản lý khách sạn về việc xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên để quản lý khách sạn bằng nhiều phương thức khác nhau nhằm mục đích lợi nhuận.

Nội dung của hợp đồng quản lý khách sạn

Hợp đồng quản lý khách sạn nên bao gồm những điều khoản sau đây:

 • Các định nghĩa;

 • Bổ nhiệm đơn vị quản lý khách sạn;

 • Thời hạn quản lý khách sạn;

 • Nghĩa vụ của đơn vị quản lý khách sạn;

 • Chi phí vận hành khách sạn;

 • Vốn hoạt động và tài khoản ngân hàng;

 • Sổ sách, chứng từ, kế toán;

 • Phí quản lý và thanh toán cho đơn vị quản lý khách sạn;

 • Các chỉ tiêu đánh giá (thực hiện);

 • Góp vốn của đơn vị quản lý khách sạn;

 • Bảo hiểm;

 • Sử dụng nhãn hiệu/thương hiệu;

 • Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp khách sạn;

 • Bán khách sạn;

 • Phá hủy, thiệt hại, tạm ngừng kinh doanh;

 • Khu vực bị hạn chế;

 • Chấm dứt hợp đồng;

 • Thông báo;

 • Giải quyết tranh chấp;

 • Các thỏa thuận khác.

Một số lưu ý về hợp đồng quản lý khách sạn

Hợp đồng quản lý khách sạn đặt ra cho chủ sở hữu khách sạn và đơn vị quản lý khách sạn nhiều vấn đề pháp lý cần lưu ý giải quyết như:

 • Việc xác định luật áp dụng cho vấn đề sáng tạo, đăng ký, khai thác và sử dụng các sản phẩm trí tuệ – điển hình là các thương hiệu gắn liền với khách sạn có thuộc phạm trù điều chỉnh của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

 • Việc phân biệt giữa hợp đồng nhượng quyền (franchise agreement) với hợp đồng quản lý khách sạn theo quy định của Luật Thương mại 2005Bộ luật Dân sự 2015;

 • Việc xác định trách nhiệm của chủ sở hữu và đơn vị quản lý khách sạn đối với vấn đề thuê mướn, quản lý nguồn nhân sự theo quy định của pháp luật lao động.

Ngoài ra, một số vấn đề đáng lưu tâm khác về hợp đồng quản lý khách sạn để hạn chế phát sinh tranh chấp có thể kể đến như:

 • Các đơn vị quản lý khách sạn cần có sự lựa chọn, sàng lọc kỹ lưỡng những dự án mà họ xem xét đảm nhận, bắt đầu từ quy mô của khách sạn, các tiêu chuẩn được áp dụng cho khách sạn, khu vực địa lý và khả năng hoạt động ổn định của khách sạn trong một thời gian dài;

 • Các bên cần thống nhất về nguyên tắc tài chính, kế toán được áp dụng để đảm bảo hoạt động minh bạch của khách sạn nói chung, mối quan hệ giữa chủ khách sạn và đơn vị quản lý khách sạn nói riêng;

 • Để đảm bảo uy tín của các đơn vị quản lý khách sạn được duy trì, trong một số trường hợp, đơn vị quản lý khách sạn có thể xem xét tham gia quản lý khách sạn ngay cả trong thời gian khách sạn còn đang được xây dựng bằng việc cung cấp các dịch vụ như mô hình hoạt động kinh doanh (business model), thiết kế, hỗ trợ kỹ thuật (technical services), dịch vụ tiền khai trương (pre-opening).

Liên hệ và đóng góp ý kiến

Bất kỳ ý kiến đóng góp, hiệu chỉnh nào của độc giả đối với các nội dung trong bản tin này hoặc cần Hợp đồng mẫu hỗ trợ thêm, vui lòng gửi về:

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ:            28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:       (84) 28-6276 9900

Hot line:           (84) 916-545-618

Email:              hotro@hopdongmau.net

Phụ trách:

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Luật sư Thành viên

Điện thoại: (84) 919 639 093

Email:

ngan.nguyen@cnccounsel.com

Hoặc 

Trợ lý Luật sư Ngô Thị Phương Uyên | Cộng sự

Điện thoại: (84) 935 874 284

Email: uyen.ngo@cnccounsel.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *