Hiển thị 13–24 của 212 kết quả

Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được. [...]

Người môi giới là người ở giữa, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ từ người cung cấp tới người có nhu cầu mua. Giữa người môi giới và nhà cung cấp, người tiêu dùng sẽ có một “khế ước” với nhau gọi là “Hợp đồng dịch vụ môi giới”. Vì vậy, Hợp đồng [...]

100,000 

Hợp đồng hợp tác khai thác cho thuê là thỏa thuận giữa các bên: Giữa hai công ty hoặc hai cá nhân, cũng có thể giữa cá nhân với công ty nhằm khai thác và cho thuê những lợi thế kinh doanh nhất định của mỗi bên và cùng thỏa thuận phân chia lợi nhuận [...]

500,000 

Bảo lãnh thanh toán là việc bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện các nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hay thực hiện không đúng, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh [...]

100,000 

Nếu bạn đang có nhu cầu vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hay đơn giản là vay cho mục đích tiêu dùng trong ngắn hạn, bạn không thể bỏ qua hình thức cho vay tín dụng từng lần. Hợp đồng vay tín dụng từng lần là hợp đồng thể hiện [...]

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là một loại hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ quảng cáo cho bên nhận dịch vụ theo một hình thức nhất định và nhận tiền thanh toán; bên [...]

Việc thu gom rác thải là điều rất được quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Chính vì thế mà đã xuất hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Vì vậy mà hợp đồng dịch vụ thu gom rác, vận chuyển và xử lý rác thải đã xuất hiện. Mẫu [...]

Hợp đồng hứa thưởng là văn bản ghi lại sự THỎA THUẬN của các bên về việc bên hứa thưởng sẽ trả thưởng/tặng cho bên thực hiện được công việc một tài sản hoặc lợi ích nhất định nào đó khi bên nhận thưởng HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC đã đưa ra. Hợp đồng hứa thưởng sinh [...]

100,000 

Hợp đồng thi công nội thất chính là những thỏa thuận điều kiện, yêu cầu giữa hai bên là đơn vị thi công và gia chủ. Căn cứ vào các điều khoản trong hợp đồng có thể đánh giá, nghiệm thu từng khoản thi công nội thất. Hợp đồng thi công nội thất đóng vai [...]

200,000 

Hợp đồng hợp tác góp vốn dự án là những phương thức góp tài sản giữa các bên nhằm thực hiện mục đích chung. Tùy tính chất mối quan hệ, mục đích của việc góp tài sản mà hình thành hợp đồng góp vốn hay hợp đồng hợp tác, từ đó xác định tính pháp [...]

50,000 

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn là sự thỏa thuận giữa chủ sở hữu quyền liên quan đối với các nhân, tổ chức cho phép sử dụng một hoặc một số hoặc tòan bộ các [...]

500,000 

Việc quản lý vận hành nhà chung cư là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu để đảm bảo nhà chung cư hoạt động tốt nhất. Vì vậy khi tìm kiếm bên cung cấp dịch vụ quản lý chung cư, các nhà đầu tư sẽ phải ký Hợp đồng dịch vụ quản [...]