50,000 

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn Hợp đồng sử dụng quyền liên quan [...]

500,000 

Việc quản lý vận hành nhà chung cư là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu để [...]

Hợp đồng dịch vụ thoát nước là văn bản pháp lý được ký kết giữa đơn vị thoát nước với [...]

hợp đồng kinh tế

Final Account Settlement Agreement

100,000 

Hopdongmau giới thiệu quý khách hàng mẫu Final Account Settlement Agreement CNC biên soạn, hiệu chỉnh, đã đươc dùng để [...]

Hợp đồng thuê nhà xưởng hoặc thuê kho bãi để sản xuất kinh doanh là một trong những loại hợp [...]

hợp đồng kinh tế

Mẫu hợp đồng đặt cọc

50,000 

Hợp đồng đặt cọc chính là một dạng thỏa thuận nhằm để ràng buộc các bên thực hiện một giao [...]

50,000 

Hợp đồng li-xăng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là dạng đặc thù của hợp đồng chuyển giao công [...]

Mẫu hợp đồng thuê xe du lịch này, Hopdongmau soạn thảo ở góc độ chung nhất áp dụng cho mọi [...]

-50%

hợp đồng xây dựng

Hợp đồng FIDIC White Book 2006

5,000,000 

Hợp đồng FIDIC White Book 2006 là loại hợp đồng được sử dụng để chỉ định nhà tư vấn cung cấp [...]

100,000 

Hợp đồng thuê trang thiết bị sự kiện, lễ hội là loại hợp đồng dịch vụ dùng để ghi nhận [...]

100,000 

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa nội địa là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển [...]

Ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở là việc chủ sở hữu nhà ở ủy quyền cho tổ chức; [...]