Hiển thị 25–36 của 212 kết quả

Hợp đồng dịch vụ thoát nước là văn bản pháp lý được ký kết giữa đơn vị thoát nước với hộ thoát nước (trừ hộ gia đình) xả nước thải vào hệ thống thoát nước. Khi ký kết hợp đồng dịch vụ thoát nước tức là đã có sự ràng buộc pháp lý giữa bên [...]

100,000 

Hopdongmau giới thiệu quý khách hàng mẫu Final Account Settlement Agreement CNC biên soạn, hiệu chỉnh, đã đươc dùng để ký kết với khách hàng. Mẫu Final Account Settlement Agreement gồm các điều: INTERPRETATION. AGREEMENT ON UNAPPROVED VARIATIONS AGREEMENT ON LIQUIDATED DAMAGES OBLIGATIONS OF THE PARTIES. FINAL RELEASE. CONFIDENTIALITY. CONTRACT AND PRIOR RIGHTS NOT AFFECTED. [...]

Hợp đồng thuê nhà xưởng hoặc thuê kho bãi để sản xuất kinh doanh là một trong những loại hợp đồng pháp lý quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Một hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi chặt chẽ sẽ tạo điều kiện kinh doanh [...]

50,000 

Hợp đồng đặt cọc chính là một dạng thỏa thuận nhằm để ràng buộc các bên thực hiện một giao dịch dân sự khác. Trên thực tế, người dân có thể đặt cọc để mua bán nhà, mua bán đất, mua bán hàng hóa hoặc đặt cọc để thuê nhà… Mặc dù không có quy [...]

50,000 

Hợp đồng li-xăng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là dạng đặc thù của hợp đồng chuyển giao công nghệ. Đây là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Trong đó hợp đồng li-xăng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là một trong những loại hợp đồng [...]

Mẫu hợp đồng thuê xe du lịch này, Hopdongmau soạn thảo ở góc độ chung nhất áp dụng cho mọi đối tượng thuê xe. Đối với những trường hợp cá biệt như: Công ty du lịch thuê xe vận tải hành khách thường xuyên cho các chuyến du lịch do mình tổ chức thì các [...]

Giảm giá!
5,000,000 

Hợp đồng FIDIC White Book 2006 là loại hợp đồng được sử dụng để chỉ định nhà tư vấn cung cấp các dịch vụ cho chủ đầu tư như nghiên cứu tính khả thi, thiết kế, hợp đồng quản lý và điều hành dự án. Sách trắng thông thường được tham khảo để xây dựng nền [...]

100,000 

Hợp đồng thuê trang thiết bị sự kiện, lễ hội là loại hợp đồng dịch vụ dùng để ghi nhận việc cung ứng, cho thuê các loại trang thiết bị sự kiện, lễ hội trong việc tổ chức sự kiện, lễ hội. Văn bản nhằm thỏa thuận quyền và trách nhiệm giữa các bên tham [...]

100,000 

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa nội địa là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ vận chuyển hàng hoá đến địa điểm đã được thoả thuận và giao hàng hoá đó cho người có trách nhiệm nhận, bên thuê vận chuyển hàng hoá có nghĩa vụ phải [...]

Ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở là việc chủ sở hữu nhà ở ủy quyền cho tổ chức; cá nhân khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc quản lý, sử dụng nhà ở trong thời hạn được ủy quyền. Việc ủy quyền quản lý, [...]

Giảm giá!
800,000 

Hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà được ký kết giữa đơn vị quản lý vận hành và ban quản trị tòa nhà. Ban quản lý sẽ là bên thuê đơn vị quản lý vận hành, đơn vị quản lý vận hành sẽ cảm kết thực hiện quản lý toà nhà hiệu quả. Hai bên thực hiện [...]

Ủy thác nhập khẩu là việc một công ty có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa ký kết hợp đồng ủy thác cho một công ty chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa theo yêu cầu. Hợp đồng ủy thác nhập khẩu là cơ sở pháp lý ghi [...]