Hiển thị 37–48 của 212 kết quả

Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa là sự hợp tác và thỏa thuận giữa các bên, nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp cũng như nền kinh tế đất nước. Hợp đồng thể hiện ý [...]

Hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bên muốn mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ, đồng thời bên cung cũng thực hiện được mục đích của mình là bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, một bên sẽ nhận được hàng hóa và dịch vụ, một [...]

Một bên có nhu cầu sử dụng thì tất yếu sẽ có bên cung cấp đáp ứng. Do vậy, mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ngày càng phổ biến. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ là văn bản thỏa thuận giữa bên bán hàng và bên mua hàng về [...]

Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa quốc tế là một loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên nhưng không quy định cụ thể một vấn đề nào mà chỉ mang tính chất định hướng, được xem là hợp đồng cơ sở để ký kết hợp đồng chính thức. Hợp [...]

1,000,000 

Hợp đồng phân phối được hiểu là hợp đồng giữa nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp (gọi chung là nhà cung cấp) hàng hóa và nhà phân phối, theo đó nhà phân phối nhân danh chính mình mua hàng hóa của nhà cung cấp để bán lại. Nhà phân phối phải chịu trách nhiệm [...]

Giảm giá!
300,000 

Cầm cố cổ phiếu là việc các ngân hàng thương mại hay các tổ chức tín dụng cho vay tiền để đầu tư chứng khoán, tài sản đảm bảo là chứng khoán. Vì vậy, đây thực chất là một dạng quan hệ hợp đồng giữa bên cầm cố (người đầu tư) và bên nhận cầm [...]

Giảm giá!
80,000 

Theo quy định của pháp luật hiện nay thì hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư phải được lập thành văn bản. Nhà dùng để làm hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư phải là nhà có sẵn, không phải nhà hình thành trong tương lai. Hopdongmau giới thiệu quý [...]

100,000 

Hợp đồng liên kết giáo dục là một loại của hợp đồng hợp tác về lĩnh vực giáo dục. Hợp đồng liên kết giáo dục bao gồm các điều khoản thể hiện sự thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục ở mầm non, cở sở giáo dục ở phổ thông Việt Nam với chương trình [...]

300,000 

Hợp đồng ngoại thương hay còn gọi là hợp đồng xuất nhập khẩu, là sự thỏa thuận của bên mua và bên bán giữa hai nước khác nhau, trong đó quy định bên bán phải cung cấp hàng hóa và chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu [...]

Giảm giá!
400,000 

SEO là một thành phần đặc biệt quan trọng trong chiến lược Digital marketing hiện nay. Và đây là một trong những dịch vụ tối ưu kết quả tìm kiếm tự nhiên trên google mà các tổ chức, doanh nghiệp muốn được sử dụng. Khi đó các tổ chức, doanh nghiệp đó sẽ ký kết [...]

100,000 

Hợp đồng gia công đặt hàng hay còn gọi với cái tên thường gặp là hợp đồng gia công. Là hợp đồng thể hiện thỏa thuận giữa các bên; theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công; bên đặt gia [...]

100,000 

Khi bạn tiến hành thế chấp nhà; đất; xe ô tô cho các khoản vay tại các ngân hàng; thì phía ngân hàng và bạn sẽ tiến hành quá trình thẩm định giá trị tài sản thế chấp. Và khi thẩm định giá trị tài sản thế chấp của bạn thì mỗi bên là bạn; [...]