Hợp đồng tư vấn giám sát công trình

Trong lĩnh vực xây dựng, chúng ta thường biết đến các chủ thể như Chủ Đầu tư, Nhà thầu, Thầu phụ,… Tuy nhiên, có một chủ thể đóng vai trò quan trọng tham gia vào các dự án xây dựng đó là Tư vấn giám sát. Một công trình có tốt và đảm bảo chất lượng hay không cần có bộ phận tư vấn giám sát chuyên nghiệp, tận tâm với công việc. Cùng tìm hiểu về tư vấn giám sát và hợp đồng tư vấn giám sát qua bài viết sau nhé!

Tư vấn giám sát là gì?

Chủ Đầu tư sẽ ký kết một hợp đồng với Nhà tư vấn về các công việc giám sát trên công trình. Nói cách khác, Tư vấn giám sát là công việc giám sát quá trình thi công xây dựng công trình theo nội dung hợp đồng ký kết với Chủ Đầu tư. Các công việc đó có thể là: giám sát thi công xây dựng; lắp đặt thiết bị đối với các thiết bị xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp, phá dỡ, bảo hành, bảo trì công trình; nghiệm thu xác nhận khi công trình xây dựng đã thi công xong và đảm bảo đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, kỹ thuật xây dựng. Đảm bảo công trình chất lượng và đúng tiến độ;…

Quyền hạn của Tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát sẽ có quyền yêu cầu các đơn vị thi công công trình thực hiện đúng thiết kế được duyệt tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật và chế độ thể lệ quản lý xây dựng cơ bản. Ý kiến của Tư vấn giám sát ghi trong nhật ký công trình là một yêu cầu bắt buộc các đơn vị thi công phải xem xét giải quyết thỏa đáng, kịp thời.

Trách nhiệm của Tư vấn giám sát

Tư vấn Giám sát sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Quản lý dự án và pháp luật với các việc sau đây:

– Xác nhận không đúng với tổ chức xây lắp các khối lượng đã thực hiện không đúng thiết kế, không đúng với điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu công tác xây lắp không đảm bảo chất lượng.

– Lập biên bản không đúng với thực tế và các tài liệu khác trong quá trình giám sát kỹ thuật.

– Để tổ chức xây lắp thi công không phù hợp với thiết kế và không có lý do đầy đủ.

– Các quyết định của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

– Tư vấn giám sát không được phép kiêm nhiệm các công trình của tổ chức xây lắp hoặc tổ chức thiết kế công trình mình phụ trách hoặc thực hiện nhiệm vụ riêng của các cơ quan này giao cho.

– Tư vấn giám sát không được tự ý quyết định cho thay đổi thiết kế đã được duyệt trong quá trình xây dựng. Việc thay đổi thiết kế chỉ tiến hành theo thủ tục đã được quy định.

– Ngoài ra, Tư vấn giám sát còn có trách nhiệm đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công thi công đúng tiến độ và phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị và pháp luật Nhà nước về sự thiếu trách nhiệm, thiếu khách quan trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Hợp đồng tư vấn giám sát

Hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát công trình xây dựng là sự thỏa thuận giữa bên chủ đầu tư và bên tư vấn giám sát về việc cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát công trình xây dựng. Hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát công trình xây dựng chỉ được lập ra khi có sự thống nhất, đồng ý giữa các bên.

 

Hợp đồng được lập ra mang giá trị pháp lý cao nhằm ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên đồng thời chính là căn cứ để giải quyết những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát công trình xây dựng còn giúp cho bên chủ đầu tư tạo niềm tin cho hai bên khi tham gia ký kết hợp đồng.

Tùy vào thỏa thuận của các bên mà những điều khoản trong hợp đồng có thể khác nhau. Tuy nhiên, nội dung chính của hợp đồng tư vấn giám sát gồm các điều khoản cơ bản như:

  • Phần thông tin của các chủ thể tham gia hợp đồng

  • Mô tả phạm vi công việc

  • Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán

  • Tiến độ thực hiện hợp đồng

  • Bảo hiểm

  • Điều khoản vi phạm hợp đồng

  • Quyết toán hợp đồng.

Liên hệ và đóng góp ý kiến

Bất kỳ ý kiến đóng góp, hiệu chỉnh nào của độc giả đối với các nội dung trong bản tin này hoặc cần Hợp đồng mẫu hỗ trợ thêm, vui lòng gửi về:

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ:            28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:       (84) 28-6276 9900

Hot line:           (84) 916-545-618

Email:              hotro@hopdongmau.net

Phụ trách:

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Luật sư Thành viên

Điện thoại: (84) 919 639 093

Email:

ngan.nguyen@cnccounsel.com

Hoặc 

Trợ lý Luật sư Ngô Thị Phương Uyên | Cộng sự

Điện thoại: (84) 935 874 284

Email: uyen.ngo@cnccounsel.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *