Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất

Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Một trong những hình thức chuyển quyền sử dụng đất phổ biến hiện nay là chuyển nhượng. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất được pháp luật quy định rất chặt chẽ bởi lẽ đất đai là một dạng hàng hóa đặc biệt. Vì vậy, để đạt được thành công trong giao dịch, soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được đánh giá là bước quan trọng nhất.

Bài viết dưới đây tập trung phân tích khái niệm, đặc điểm, quyền và nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, từ đó, đưa ra mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo Điều 500 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người có quyền sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật Đất đai cho bên kia, bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.

Từ khái niệm của Hợp đồng về quyền sử dụng đất, có thể thấy, về bản chất, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một loại hợp đồng về quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là thỏa thuận giữa người có quyền sử dụng đất (bên chuyển quyền sử dụng đất) và người được chuyển nhượng (bên nhận chuyển quyền sử dụng đất) theo các điều kiện, nội dung và hình thức được quy định trong Bộ Luật Dân sự 2015 và Luật Đất đai 2013. Người được chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải trả cho người chuyển nhượng một số tiền là giá trị của quyền sử dụng đất.

Đặc điểm của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chủ thể của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chủ thể của hợp đồng này bao gồm bên chuyển nhượngbên nhận chuyển nhượng.

Luật Đất đai năm 2013 có quy định người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất, theo luật pháp về đất đai, là các tổ chức trong nước; hộ gia đình, cá nhân trong nước; cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn và có cùng phong tục, tập quán hay dòng họ; các cơ sở tôn giáo; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai 2013.

Đối tượng của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một giao dịch dân sự, thông qua một hợp đồng dân sự để chuyển quyền sử dụng đất từ bên chuyển nhượng sang bên nhận chuyển nhượng quyền dụng đất. Theo chế độ pháp lý về đất đai cũng như những quy định về quyền sử dụng đất xuất phát từ việc đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do vậy, đối tượng trong loại hợp đồng nay không phải là đất đai mà là “quyền sử dụng đất”. Luật đất đai hiện nay chỉ cho phép chuyển nhượng đối với hai loại đất đai:

 1. Nhóm đất nông nghiệp;
 2. Đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong nhóm đất phi nông nghiệp (trừ Trường hợp không được nhận chuyển nhượng theo quy định tại Điều 39, 40 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

Nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Theo quy định tại Điều 398 và Điều 501 của Bộ Luật Dân sự 2015 và pháp luật về đất đai thì Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đảm bảo đầy đủ những nội dung sau:

 1. Tên, địa chỉ của các bên;
 2. Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 3. Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất;
 4. Thời hạn sử dụng đất của bên chuyển nhượng, thời hạn sử dụng đất còn lại của bên nhận chuyển nhượng;
 5. Giá chuyển nhượng;
 6. Phương thức và thời hạn thanh toán;
 7. Quyền với người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;
 8. Các thông tin khác liên quan đến quyền sử dụng đất;
 9. Trách nhiệm của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng.

Thời điểm Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực khi ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền chứng thực theo quy định tại Điều 5 Luật Công chứng 2014. Theo Điều 401 Khoản 2 Bộ Luật Dân sự 2015, từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết tại Hợp đồng.

Hình thức của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản. Theo Điều 167 Khoản 3 Điểm a của Luật Đất đai năm 2013, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Việc lựa chọn hình thức công chứng hay chứng thực phụ thuộc vào ý muốn, việc đi lại và chi phí thực hiện mà các bên lựa chọn. Công chứng hợp đồng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn theo Điều 5 Khoản 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quyền:

 • Nhận tiền quyền sử dụng đất đúng với số tiền được quy định ở trong hợp đồng

Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nghĩa vụ:

 • Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng được ghi nhận trong hợp đồng;
 • Chuyển giao giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng.
Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bên nhận nhượng quyền sử dụng đất có quyền:

 • Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất;
 • Được nhận đất đúng diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng như đã ghi nhận trong hợp đồng;
 • Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng và sử dụng đất đúng với mục đích, đúng thời hạn.

Bên nhận nhượng quyền sử dụng đất có nghĩa vụ:

 • Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 
 • Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thông tin liên hệ

Hopdongmau.net nhận cung cấp các mẫu hợp đồng, biểu mẫu theo từng doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc theo yêu cầu. Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào về mẫu hợp đồng lao động vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: hotro@hopdongmau.net hoặc điện thoại (84) 28-6276 9900. Hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84) 28-6276 9900

Hot line: (84) 28-6276 9900

Email: hotro@hopdongmau.net

Phụ trách:

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Luật sư Thành viên

Điện thoại: (84) 28-6276 9900

Email:

hotro@hopdongmau.net

Hoặc

Trợ lý Luật sư Huỳnh Lê Thảo Trang | Cộng sự

Điện thoại: (84) 28-6276 9900

Email: hotro@hopdongmau.net

Website:

https://cnclicense.com/

Trang chủ

Home

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *