Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thi công

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thi công đang được nhiều người quan tâm hiện nay. Biết được điều đó, CNC xin cung cấp mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thi công mới nhất giúp bạn giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn nhất.

Các trường hợp sử dụng mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thi công 

Việc bạn chấm dứt hợp đồng phải có được sự thống nhất của các bên tham gia ký hợp đồng và điều đó đã được quy định rõ trong hợp đồng. Và tất cả những điều đó phải phù hợp vào các căn cứ pháp luật liên quan.

Các bên tham gia giao kết hợp đồng đều có quyền chấm dứt hợp đồng thi công. Theo quy định tại Điều 41 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định về các trường hợp liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng thi công nếu nằm một trong 2 trường hợp sau đây:

 • Hợp đồng đã được tạm dừng mà bên vi phạm hợp đồng chưa khắc phục được lỗi của mình trong khoảng thời gian cho phép là 56 ngày kể tính từ ngày bắt đầu tạm dừng theo thông báo. Trừ trường hợp hai bên đã có những thỏa thuận khác và nếu không có lý do chính đáng cho việc này thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 • Nếu có một bên yêu cầu chấm dứt hợp đồng mà không phải phát sinh lỗi do bên còn lại gây ra thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại gây ra, theo cam kết có sẵn trong hợp đồng đã ký trước đó.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thi công

Lưu ý khi thực hiện mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thi công 

Trước khi tiến hành soạn mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thì phải có văn bản thông báo cho bên kia. Thường sẽ trước một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận và không ít hơn 28 ngày. Nếu các bên có thỏa thuận khác và thì phải nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng. Nếu không thông báo mà gây ra thiệt hại cho bên còn lại thì phải bồi thường thiệt hại.

Một lưu ý khác khi hợp đồng thi công chấm dứt thì bắt đầu không có hiệu lực. Và hai bên có nghĩa vụ thanh lý hợp đồng. Trong khoảng thời gian 56 ngày mà có một bên không thanh lý hợp đồng thì bên còn lại sẽ có toàn quyền quyết định về thanh lý hợp đồng.

Thông báo chấm dứt hợp đồng thi công không phải bồi thường thiệt hại khi nào?

Để tránh trường hợp chấm dứt bồi thường thi công không phải bồi thường thiệt hại thì bên nhận thầu và bên giao thầu nằm trong các trường hợp sau:

Bên giao thầu không phải bồi thường khi

 • Bên nhận thầu phá sản, giải thể, chuyển nhượng hợp đồng thi công cho cá nhân/tổ chức khác mà bên giao thầu không chấp thuận
 • Bên nhận thầu từ chối thực hiện công việc theo cam kết hợp đồng và không thực hiện công việc trong vòng 56 ngày liên tục ảnh hưởng đến tiến độ thi công không đáp ứng được cam kết trong hợp đồn

Bên nhận thầu chấm dứt hợp đồng thi công khi

 • Bên giao thầu phá sản, giải thể, chuyển nhượng hợp đồng thi công cho cá nhân/tổ chức khác mà bên nhận thầu không chấp nhận.
 • Công việc bị ảnh hưởng, tiến độ thi công chậm trễ do lỗi bên giao thầu sau 56 ngày liên tục.
 • Bên giao thầu không thanh toán theo đúng các điều khoản trong hợp đồng sau 56 ngày kể từ khi bên nhận thầy đã nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của bên giao thầu.

Bên nhận thầu có quyền di chuyển toàn bộ các vật tư, máy móc, nhân lực thiết bị và các tài sản khác thuộc sở hữu ra khỏi công trường. Nếu sau 2 ngày bên nhận thầu chưa thực hiện việc di chuyển thì được phép xử lý các tài sản này.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thi công

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thi công

Dưới đây sẽ mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thi công mà CNC muốn gửi đến cho bạn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

KÍNH GỬI: – ÔNG……………………………..

– CÔNG TY …..

Chúng tôi, CÔNG TY ……………………………………………………………………………

 • Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………
 • Đại diện: …………………………………………………………………………………………..

Là ……. trong hợp đồng 01/2020 ký với Qúy công ty ngày….. tháng….. năm 2020.

Xét rằng:

 • Căn cứ 1…………………………………………………………………………………………..
 • Căn cứ 2…………………………………………………………………………………………..

Bởi các lẽ trên chúng tôi thông báo cho Quý công ty được biết các nội dung sau:

 • Chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng … số 01/2020 từ ngày …./…./2020.
 • Các nghĩa vụ đã thỏa thuận tại hợp đồng sẽ được chấm dứt kể từ ngày …./…./2020.

Trên tinh thần thiện chí trong kinh doanh mọi ý kiến phản hồi, đối đáp Quý công ty vui lòng gửi tới công ty chúng tôi theo thông tin sau:

 • CÔNG TY ………………………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..
 • Người liên hệ Số điện thoại: ……………………………………………………………………….

Trân trọng thông báo!

        

Đại diện công ty

Giám Đốc

 

Thông tin liên hệ

Hopdongmau.net nhận cung cấp các mẫu hợp đồng, biểu mẫu theo từng doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc theo yêu cầu. Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào về mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thi công vui lòng liên hệ với Luật sư: Lê Thế Hùng (0916545618). Hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84) 28-6276 9900

Hot line: (84) 916-545-618

Email: hotro@hopdongmau.net

Phụ trách:

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Luật sư Thành viên

Điện thoại: (84) 919 639 093

Email:

ngan.nguyen@cnccounsel.com

Hoặc

Trợ lý Luật sư Ngô Thị Phương Uyên | Cộng sự

Điện thoại: (84) 935 874 284

Email: uyen.ngo@cnccounsel.com

Website:

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *