Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Trong thương mại quốc tế, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là văn bản quan trọng, thể hiện được ý chí, quyền và nghĩa vụ của các bên, được ghi nhận trong từng điều khoản cụ thể.

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì?

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là hợp đồng được ký kết bởi các bên có trụ sở thương mại tại các quốc gia khác nhau. Hàng hóa là đối tượng của hợp đồng sẽ được chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác, có sự dịch chuyển giữa các biên giới các quốc gia/các vùng lãnh thổ.

Theo quy định của luật thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải được lập bằng văn bản hoặc các hình thức khác, có giá trị pháp lý tương đương. Việc mua bán hàng hóa quốc tế có thể được diễn ra dưới các hình thức như sau:

  • Xuất nhập khẩu

  • Tạm nhập/tái xuất/tạm xuất/tái nhập

  • Chuyển khẩu

Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Các nghĩa vụ được quy định trong Công ước Viên 1980 (Công ước của Liên hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế)

Nghĩa vụ của bên bán

Nghĩa vụ giao hàng

Nghĩa vụ giao hàng đúng thời điểm

Theo quy định tại Điều 31 của Công ước Viên 1980 thì bên bán phải giao hàng tại địa điểm mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp các bên không thỏa thuận về địa điểm giao hàng thì:

(i) bên bán phải giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên, nếu hợp đồng có liên quan đến sự vận chuyển;

(ii) trường hợp khác thì người bán có nghĩa vụ đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua tại nơi sản xuất hàng hóa hoặc tại trụ sở thương mại của người bán tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Nghĩa vụ giao hàng đúng thời hạn

Người bán phải giao hàng đúng thời gian đã quy định trong hợp đồng, nếu hợp đồng không quy định cụ thể về thời gian giao hàng thì người bán có nghĩa vụ giao hàng trong một thời gian hợp lí sau khi hợp đồng được kí kết, được quy định tại Điều 33 Công ước Viên 1980. Như vậy, quyền thay đổi thời điểm thực hiện hợp đồng (thời điểm giao hàng) sẽ thuộc về bên bán theo quy định của công ước Viên 1980.

Nghĩa vụ giao hàng đúng số lượng và chất lượng

Điều 35 Công ước Viên 1980 quy định bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng số lượng và chất lượng mà các bên đã quy định trong hợp đồng, đồng thời phải được đóng trong bao bì thích hợp như hợp đồng đã quy định, và phải đảm bảo chất lượng hàng hóa.

Hàng hóa được coi là không đúng quy cách, phẩm chất khi có những yếu tố sau:

(i) hàng không thích hợp cho các mục đích sử dụng mà các hàng hóa cùng loại thường đáp ứng;

(ii) hoặc hàng không phù hợp với bất kì mục đích nào mà người bán đã cho người mua biết một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vào lúc kí hợp đồng;

(iii) hoặc hàng không phù hợp với hàng mẫu (trong trường hợp bán hàng theo mẫu) mà bên bán đã cung cấp cho bên mua;

(iv) hoặc hàng không được đóng trong bao bì theo cách thông thường cho những mặt hàng cùng loại đề bảo vệ hàng đó.

Nghĩa vụ chuyển giao các giấy tờ liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa

Theo quy định tại Điều 34 Công ước Viên 1980 thì bên bán có nghĩa vụ giao giấy tờ liên quan đến hàng hóa cho người mua đúng thời gian và thời điểm đã quy định trong hợp đồng. Tuy nhiên bên bán có thể giao giấy tờ liên quan đến hàng hóa trước thời gian quy định; trong trường hợp người bán giao giấy tờ cho người mua đã gây thiệt hại cho người mua thì người bán phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ của bên mua

Nghĩa vụ nhận hàng

Thanh toán theo đúng giá trị của hàng hóa

Người mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng cho người bán theo giá cả mà các bên đã thỏa thuận ghi trong hợp đồng theo Điều 55 Công ước Viên 1980.

Nếu hợp đồng không quy định cụ thể về giá của hàng hóa thì giá của hàng hóa sẽ được xác định bằng cách suy đoán rằng các bên đã dựa vào giá đã được ấn định cho mặt hàng tương tự.

Nghĩa vụ thanh toán đúng thời điểm quy định

Theo quy định tại Điều 57 Công ước Viên 1980 thì người mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng theo đúng địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu hợp đồng không quy định cụ thể về địa điểm thanh toán thì người mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng cho người bán tại trụ sở của người bán hoặc tại nơi giao hàng. Hoặc tại nơi giao chứng từ nếu việc trả tiền phải được làm cùng lúc với việc giao hàng hoặc giao chứng từ.

Nghĩa vụ thanh toán đúng thời hạn

Theo quy định tại Điều 58 Công ước Viên 1980 thì bên mua phải thanh toán tiền hàng theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng.

Nếu hợp đồng không quy định cụ thể về thời gian giao hàng, người mua phải có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng khi người bán chuyển giao hàng hoặc các giấy tờ liên quan đến hàng hóa theo quy định của hợp đồng.

Nếu hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng thì người bán có thể gửi hàng đi. Với điều kiện là hàng hoặc giấy tờ liên quan đến hàng hóa chưa giao cho người mua nếu người mua chưa thanh toán tiền. Như vậy trong trường hợp này người mua có nghĩa vụ thanh toán trong thời gian hợp lí để nhận được hàng.

 

Liên hệ và đóng góp ý kiến

Bất kỳ ý kiến đóng góp, hiệu chỉnh nào của độc giả đối với các nội dung trong bản tin này hoặc cần Hợp đồng mẫu hỗ trợ thêm, vui lòng gửi về:

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ:            28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:       (84) 28-6276 9900

Hot line:           (84) 916-545-618

Email:              hotro@hopdongmau.net

Phụ trách:

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Luật sư Thành viên

Điện thoại: (84) 919 639 093

Email:

ngan.nguyen@cnccounsel.com

Hoặc 

Trợ lý Luật sư Ngô Thị Phương Uyên | Cộng sự

Điện thoại: (84) 935 874 284

Email: uyen.ngo@cnccounsel.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *