Nghiệm thu và bàn giao theo hợp đồng FIDIC 1999

Trong quá trình thực hiện dự án, giai đoạn Nghiệm thu và Bàn giao là giai đoạn được nhiều Chủ đầu tư cũng như Nhà thầu quan tâm. Bởi hiện nay, trong pháp luật Việt Nam, giai đoạn trên được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Chưa dừng lại ở đó, quy trình Nghiệm thu và Bàn giao theo luật Việt Nam lại tồn tại nhiều điểm khác biệt so với Hợp đồng FIDIC 1999.

Nghiệm thu công việc

Cơ sở pháp lý của Nghiệm thu trong FIDIC khá phức tạp bởi nó liên quan đến nhiều khoản khác nhau. Vì vậy, CNC chia sẻ mẹo nhỏ để hiểu quy trình nghiệm thu như sau: trước khi tiến hành Nghiệm thu, việc thử nghiệm trước đã được hoàn thành với kết quả đạt. Quá trình thử nghiệm chỉ được diễn ra khi hồ sơ (tài liệu hoàn công, tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo trì) đã được chuẩn bị đầy đủ.

Về thủ tục Nghiệm thu công việc:

Trong điều kiện bình thường (Điều 9.1)

Bước 1: Nhà thầu thông báo về việc sẵn sàng thử nghiệm khi hoàn thành tối thiểu 21 ngày,

Bước 2: Nhà thầu sẵn sàng Thử nghiệm khi hoàn thành tối đa 14 ngày.

Bước 3: Tiến hành thử nghiệm khi hoàn thành.

Bước 4: Hoàn thành và cấp chứng chỉ nghiệm thu bàn giao.

Lưu ý: 

 • Nhà thầu phải đệ trình một thông báo ít nhất là 21 ngày trước  thời điểm mà Nhà thầu cho rằng đó là thời điểm Nghiệm thu.
 • Các bên cần lưu ý thời gian Nghiệm thu phải tương ứng với quy mô của dự án (Hợp đồng chỉ quy định tối đa 14 ngày).

Trong điều kiện có sự chậm trễ từ một bên (Điều 9.2)

 • Nếu chậm trễ bởi Chủ Đầu tư: Nhà thầu được quyền gia hạn thời gian và được thanh toán chi phí hợp lý và lợi nhuận hợp lý.

 • Nếu chậm trễ bởi Nhà thầu: Nhà tư vấn thông báo hoàn thành trong 21 ngày. Nếu không thực hiện, Chủ Đầu tư thuê nhà thầu khác thực hiện bằng những thử nghiệm này bằng rủi ro và chi phí của Nhà thầu.

Khi không vượt qua được các thử nghiệm (Điều 9.3 và 9.4)

Nhà thư vấn có quyền:

 • Loại bỏ công trình hoặc;

 • Yêu cầu tiếp tục thử nghiệm;

 • Cấp chứng chỉ Nghiệm thu bàn giao và giảm trừ giá hợp đồng.

Bàn giao công việc

Trong điều kiện bình thường (Điều 10.1)

Bước 1: Nhà thầu đề nghị được cấp Chứng chỉ nghiệm thu bàn giao tối đa 14 ngày;

Bước 2: Cồng trình đã hoàn thành, sẵn sàng nghiệm thu;

Bước 3: Tối thiểu 28 ngày, cấp chứng chỉ Nghiệm thu bàn giao.

Hành động của Tư vấn

Sau khi Nhà Tư Vấn nhận được đề nghị của Nhà thầu về việc cấp Chứng chỉ Nghiệm Thu Bàn Giao, nhà tư vấn có thể:

 • Cấp Chứng Chỉ Nghiệm Thu, nếu rõ mà Công Trình hay Hạng Mục đã được hoàn thành theo Hợp Đồng.
 • Bác bỏ đề nghị đưa ra lý do và yêu cầu những công việc mà Nhà Thầu cần phải thực hiện để cấp.
 • Nếu Nhà Tư Vấn không thực hiện bất kỳ hành động nào thì Chứng Chỉ Nghiệm Thu coi như đã được cấp vào ngày 28 của đề nghị của Nhà thầu.

Quy định của pháp luật Việt Nam

Theo Điều 13.2 Thông tư 26/2016/TT-BXD, điều kiện để Nghiệm thu Bàn giao Công trình bao gồm:

 • Các Công việc đã được thực hiện theo quy định của Hợp đồng
 • Nhà thầu đã cung cấp đầy đủ hồ sơ Nghiệm thu
 • Đã được Các bên ký xác nhận
 • Chủ đầu tư đã nhận được xác nhận của Cơ quan quản lý nhà nước

Thực tiễn

Thực tế, vấn đề Nghiệm thu và Bàn giao khá phức tạp, có thể kể đến một số trường hợp có thể xảy ra như:

 • Cấp Chứng chỉ Nghiệm thu Bàn giao sau đó cấp Chứng chỉ Nghiệm thu công trình
 • Chỉ nhận bàn giao khi Chủ sở hữu/Người mua đồng ý nhận bàn giao
 • Không tuân theo thủ tục được quy định
 • Thủ tục được quy định không phù hợp với thực tiễn hoặc trái với quy định pháp luật
 • Nhầm lẫn giữa Thời điểm cấp Chứng chỉ Nghiệm thu Bàn giao với Thời Điểm Hoàn Thành Công Việc
 • Sai sót trong quá trình thi công hoặc thay đổi thiết kế chưa kịp xin phép thay đổi thiết kế

Kết luận 

Trong quy trình Nghiệm thu và Bàn giao, tồn tại đáng kể sự khác biệt giữa FIDIC 1999 và pháp luật Việt Nam. Việc nắm rõ quy trình giúp giảm bớt những rủi ro cản trở việc thực hiện hợp đồng và đảm bảo tiến độ của dự án. Hy vọng qua bài viết trên, độc giả đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về Nghiệm thu và Bàn giao. 

Xem thêm:

Liên hệ và đóng góp ý kiến

Bất kỳ ý kiến đóng góp, hiệu chỉnh nào của độc giả đối với các nội dung trong bản tin này hoặc cần Hợp đồng mẫu hỗ trợ thêm, vui lòng gửi về:

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ:            28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:       (84) 28-6276 9900

Hot line:           (84) 916-545-618

Email:              hotro@hopdongmau.net

Phụ trách:

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Luật sư Thành viên

Điện thoại: (84) 919 639 093

Email:

ngan.nguyen@cnccounsel.com

Hoặc 

Trợ lý Luật sư Ngô Thị Phương Uyên | Cộng sự

Điện thoại: (84) 935 874 284

Email: uyen.ngo@cnccounsel.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *