Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

100,000 

Cho vay lại vốn là một khái niệm đã rất quen thuộc, chúng ta có thể hiểu đây chính là một phương thức trợ giúp cho việc thực hiện cấp phát từ ngân sách nhà nước truyền thống trong trường hợp cụ thể như có mức bội chi ngân sách trung ương cho đầu tư phát triển bị giới hạn và không đủ đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển của Chính phủ.

100,000 

Việc tặng cho cổ phần được thể hiện bằng hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương. Sau khi được tặng cho, thành viên được tặng cho sẽ trở thành cổ đông của công ty, có quyền và nghĩa vụ tương đương với số cổ phần được tặng cho.

Giảm giá!
100,000 

Hợp đồng tín dụng là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng (ngân hàng thương mại, ngân hàng Nhà nước, quỹ tín dụng nhân dân… ) với với các cá nhân, tổ chức về việc cho vay một khoản tiền trong thời hạn nhất định.

100,000 

Hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên trong đó bên cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện công việc được giao cho bên sử dụng dịch vụ. Bên sử dụng dịch vụ sẽ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

80,000 

Hopdongmau giới thiệu quý khách hàng mẫu hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần tại trung tâm giao dịch chứng khoán được CNC biên soạn, hiệu chỉnh.

80,000 

Hợp đồng giao dịch trực tuyến là thỏa thuận giữa công ty và nhà đầu tư về việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, bao gồm những nội dung: điều kiện cung cấp dịch vụ trực tuyến, phí dịch vụ, phương thức giao dịch, ủy quyền giao dịch, thông tin bảo mật, những rủi ro phát sinh từ giao dịch trực tuyến, cam kết của hai bên.

80,000 

Hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt là hợp đồng được ký kết giữa cá nhân hoặc tổ chức để thỏa thuận cùng thực hiện góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp đã được thành lập.Hopdongmau giới thiệu tới quý khách hàng mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt được CNC biên soạn, hiệu chỉnh.

80,000 

Hợp đồng ba bên là hợp đồng với sự xuất hiện của một bên là các Ngân hàng thương mại thường xuất hiện trong các giao dịch, thoả thuận mà trong đó có sự bảo lãnh kinh tế từ phía ngân hàng hoặc các hoạt động vay vốn, thế chấp, thu chi đồng thời.

300,000 

Khi một thương nhân có nhu cầu trở thành đại lý mua bán hàng hóa hoặc đại lý độc quyền cho một hàng hóa sản phẩm nào đó họ tìm đến một thương nhân khác có nhu cầu cung cấp hàng hóa, sản phẩm đó. Hai bên sẽ có những thỏa thuận với nhau về việc trở thành đại lý của nhau. Như vậy việc kí kết hợp đồng đại lý thương mại, mẫu hợp đồng đại lý thứ cấp là rất quan trọng.

Giảm giá!
250,000 

Hợp đồng kiểm toán là sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam với khách hàng về việc thực hiện dịch vụ kiểm toán. Hợp đồng kiểm toán được lập thành văn bản.

Giảm giá!
500,000 

Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng cung cấp hàng hóa của hai bên. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, đối tượng hợp đồng, thành phần hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của hai bên.

100,000 

Biên bản ghi nhớ có tên Tiếng anh là Memorandum of Understanding (MOU), bản chất của biên bản này là thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên, đưa ra các nội dung chi tiết về yêu cầu và trách nhiệm cũng giữa các bên liên quan.