Hiển thị tất cả 12 kết quả

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp tất yếu phải mua sắm máy móc, trang thiết bị. Một hợp đồng mua bán máy móc thiết bị tuy đơn giản nhưng chặt chẽ, đưa ra được hướng giải quyết trong các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp [...]

Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa là sự hợp tác và thỏa thuận giữa các bên, nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp cũng như nền kinh tế đất nước. Hợp đồng thể hiện ý [...]

Hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bên muốn mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ, đồng thời bên cung cũng thực hiện được mục đích của mình là bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, một bên sẽ nhận được hàng hóa và dịch vụ, một [...]

Một bên có nhu cầu sử dụng thì tất yếu sẽ có bên cung cấp đáp ứng. Do vậy, mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ngày càng phổ biến. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ là văn bản thỏa thuận giữa bên bán hàng và bên mua hàng về [...]

300,000 

Trong hoạt động xây dựng công trình, vật liệu là thứ quyết định trực tiếp đến chất lượng công trình. Chính vì vậy, dù quy mô lớn hay nhỏ thì vật liệu xây dựng cũng rất rất quan trọng với công trình. Để đảm bảo quá trình mua bán thuận lợi, đúng nhu cầu mong muốn, chúng ta cần tiến hành ký kết hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng.

Giảm giá!
500,000 

Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng cung cấp hàng hóa của hai bên. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, đối tượng hợp đồng, thành phần hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của hai bên.

200,000 

Hợp đồng phân phối được hiểu là hợp đồng giữa nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp (gọi chung là nhà cung cấp) hàng hóa và nhà phân phối, theo đó nhà phân phối nhân danh chính mình mua hàng hóa của nhà cung cấp để bán lại.

Giảm giá!
50,000 

Hợp đồng xuất khẩu gạo là văn bản xác nhận việc mua bán nguyên liệu gạo tại Việt Nam với đơn vị đại diện nước ngoài sau khi đã ký kết thỏa thuận mua bán hàng hóa. Mẫu hợp đồng ghi rõ thông tin của hai bên, nội dung của hợp đồng.

1,000,000 

Hợp đồng mua bán hàng hóa là một trong những hợp đồng rất phổ biến, hợp đồng này có thể được lập giữa cá cá nhân với nhau, cá nhân với pháp nhân hoặc giữa các pháp nhân với nhau trong đó quy định, thỏa thuận cụ thể về các nội dung liên quan đến việc mua bán hàng hóa nói chung.

Giảm giá!
100,000 

Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa thực chất là hợp đồng mua bán hàng hóa. Hai bên thỏa thuận với nhau; về việc bên mua sẽ đảm bảo đầu ra cho bên bán đối với toàn bộ số lượng hàng hóa do bên bán sản xuất ra trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận.

900,000 

Hợp đồng mua bán hàng hóa này được CNC biên soạn, hiệu chỉnh cho các mục đích mua bán thiết bị liên quan đến xây dựng, hệ thống điện mặt trời, năng lượng tái tạo. Mẫu hợp đồng này đã được ký kết với khách hàng của CNC nên quý vị có thể yên tâm về tính pháp lý của hợp đồng.

800,000 

Trong quá trình thực hiện công trình, việc mua sắm các vật tư, thiết bị để phục vụ công việc là điều cần thiết. Hợp đồng mua hàng phục vụ công trình ra đời nhằm giúp các bên xác lập rõ ràng về hàng hóa, số lượng, giá cả cũng như quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.