Hiển thị tất cả 2 kết quả

Giảm giá!
200,000 

Mẫu Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có thể được sử dụng cho bất kỳ trường hợp nào mà một Bên yêu được cầu bên cung cấp cho Bên kia.

Giảm giá!
200,000 

Mẫu Thông báo vi phạm của Nhà thầu phụ được khuyến cáo sử dụng cho trường hợp Nhà thầu phụ chậm trễ hoặc không mở và duy trì Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng.