15,000,000 

Cho thuê văn phòng trở thành một trong những hoạt động sôi nổi hiện nay tại Việt Nam. hopdongmau đã chuẩn bị sẵn mẫu hợp đồng thuê chuẩn tiếng Anh để hỗ trợ các bên trong hợp đồng thuê có yếu tố nước ngoài. Đây là mẫu hợp đồng đã được hopdongmau chuẩn bị kỹ [...]