-20%
1,200,000 

Hợp đồng FIDIC Red Book 1999* đã và đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam tại rất nhiều [...]