Giảm giá!
9,000,000 

Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là khi nhà thầu chính không có đủ nguồn nhân sự có kinh nghiệm, trình độ để triển khai một hạng mục nhất định (ví dụ hạng mục cơ điện), thì việc tự triển khai các công việc như vậy có thể gây ra cho nhà thầu nhiều rủi ro (cả về mặt pháp lý lẫn thực tiễn), và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng công việc. Khi đó, việc thuê muốn nhà thầu phụ chuyên thi công hạng mục công việc đó có thể là giải pháp thông dụng.