3,000,000 

Đi đôi với việc kinh doanh, vận chuyển hàng hóa là vấn đề nan giải mà chủ sở hữu hàng hóa mất nhiều thời gian suy nghĩ để làm đơn giản chúng. Trong quá trình vận chuyển rất có thể gặp rủi ro, trách nhiệm rủi ro là của ai, hậu qủa được giải quyết như thế nào. Và hơn hết quyền lời và nghĩa vụ của các bên sẽ phải quy định cụ thể như thế nào để vừa bảo đảm được lợi ích của các bên mà còn tuân thủ đúng trình tự của pháp luật Việt Nam.