Giảm giá!
2,500,000 

Hợp Đồng Góp Vốn mẫu được soạn thảo trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn của các doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh cũng như nhu cầu tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi của các cá nhân, tổ chức để tạo lợi nhuận ngày càng nhiều. Trong hợp đồng này, nội dung được soạn thảo trong bối cảnh cụ thể là cá nhân và pháp nhân góp vốn để thành lập trường mầm non tư thục.