4,000,000 

Mục đích chính của việc khoan giếng chính là hạ mực nước ngầm để phục vụ biện pháp thi công, đặc biệt là khi thi công phần ngầm. Tuy nhiên, việc hạ mực nước ngầm cũng đồng thời ảnh hưởng trực tiếp tới kết cấu móng. Trong nhiều trường hợp, việc hạ mực nước ngầm không phù hợp với các thông tin quan trắc có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của công trình, các nhà lân cận, đôi khi gây ra sụt, lún hoặc đỗ vỡ của công trình.