-5%
1,900,000 

Mẫu hợp đồng này được xây dựng với một bên là doanh nghiệp nhận thế chấp (bên cho vay) và [...]

-17%
2,500,000 

Mẫu Hợp Đồng này được xây dựng với Bên Cho Thuê là Chủ Sở hữu đối với tòa nhà hoặc [...]

-5%
1,900,000 

Mẫu hợp đồng này được xây dựng với một bên là doanh nghiệp nhận thế chấp (bên cho vay) và [...]

-20%

Tất cả hợp đồng

Hợp Đồng Lao Động

2,000,000 

Hợp đồng lao động là loại hợp đồng thiết yếu trong cuộc sống, nguồn lực nhân sự luôn là nguồn [...]

-25%

Tất cả hợp đồng

Thỏa Thuận Bảo Mật

15,000 

Vấn đề bảo mật và không cạnh tranh luôn là vấn đề quan trọng trong mọi giao dịch, đặc biệt [...]

-25%
15,000 

Hợp Đồng Thuê Địa Điểm được sử dụng thông dụng trong đời sống ngày nay, Hợp đồng được lập giữa [...]

-25%
1,500,000 

Hợp Đồng này sử dụng trong lĩnh vực y tế để các đơn vị cung cấp các thiết bị y [...]

6,000,000 

Hợp Đồng Môi Giới Bất Động Sản (Real Estate Brokerage Agreement) này được soạn thảo trên cơ sở thỏa thuận [...]

-29%
2,500,000 

Hợp Đồng Góp Vốn mẫu được soạn thảo trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn của các doanh nghiệp [...]