Giảm giá!
2,500,000 

Hopdongmau.net xin giới thiệu đến Quý Khách Hàng mẫu Hợp Đồng Thuê Đối Với Văn Phòng trong các tòa nhà. Mẫu Hợp Đồng này được xây dựng với Bên Cho Thuê là Chủ Sở hữu đối với tòa nhà hoặc một phần (tầng lầu) của tòa nhà đó và Bên thuê là doanh nghiệp, công ty có nhu cầu thuê để làm văn phòng trụ sở/chi nhánh hoạt động kinh doanh. Mẫu được soạn thảo nhằm tối ưu quyền và nghĩa vụ của cả hai bên, đặc biệt hợp đồng được thiết kế và hoàn thiện với cấu trúc mạch lạc, dễ hiểu cùng với việc sử dụng song ngữ Anh – Việt giúp cho việc ứng dụng mẫu Hợp Đồng của các bên trở nên hiệu quả và tiếp cận một cách đầy đủ hơn các điều khoản của Hơp Đồng.

Giảm giá!
1,900,000 

Mẫu hợp đồng này được xây dựng với một bên là doanh nghiệp nhận thế chấp (bên cho vay) và bên thế chấp (bên vay) là cá nhân. Mẫu này được soạn thảo nhằm bảo vệ tối ưu quyền về mặt pháp lý cho bên nhận thế chấp, gồm những điều khoản quan trọng về tài sản thế chấp như thông tin tài sản, nghĩa vụ bảo đảm, sự can thiệp của bên thứ ba,v.v.. Tuy nhiên, bên thế chấp vẫn có thể đề xuất sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh các điều khoản Hợp đồng này để đảm bảo các lời ích của mình.

Giảm giá!
2,000,000 

Hợp đồng lao động là loại hợp đồng thiết yếu trong cuộc sống, nguồn lực nhân sự luôn là nguồn lực quan trọng trong việc vận hành và phát triển một doanh nghiệp. Do vậy, hopdongmau.net xin giới thiệu quý Khách Hàng mẫu hợp đồng lao động này.

Giảm giá!
15,000 

Vấn đề bảo mật và không cạnh tranh luôn là vấn đề quan trọng trong mọi giao dịch, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh những thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng, để vững tin và bảo mật tốt mọi thông tin khi giao kết [...]

Giảm giá!
15,000 

Hợp Đồng Thuê Địa Điểm được sử dụng thông dụng trong đời sống ngày nay, Hợp đồng được lập giữa một Bên sở hữu nhà đang có nhu cầu cho thuê với một Bên là một tổ chức, doanh nghiệp đang tìm kiếm nhà thuê để làm địa điểm kinh doanh. Mẫu này được soạn thảo và hoàn thiện để bảo vệ Bên thuê, tuy nhiên, Bên Cho Thuê vẫn có thể đề xuất sửa đổi, bổ sung hiểu chỉnh Hợp Đồng này để đảm bảo các lợi ích của mình, tùy từng trường hợp.

Giảm giá!
1,500,000 

Hợp Đồng này sử dụng trong lĩnh vực y tế để các đơn vị cung cấp các thiết bị y tế cung ứng thiết bị cho bệnh viện, hoặc các cơ sở/ đơn vị khám, chữa bệnh. Mẫu này được soạn thảo và hoàn thiện để bảo vệ đơn vị cung cấp thiết bị y tế, tuy nhiên, các đơn tiếp nhận (hoặc bệnh viện) cũng có thể đề xuất sửa đổi, bổ sung và hiểu chỉnh Hợp Đồng để tối ưu và đảm bảo các lợi ích của mình.

6,000,000 

Hợp Đồng Môi Giới Bất Động Sản (Real Estate Brokerage Agreement) này được soạn thảo trên cơ sở thỏa thuận dịch vụ giữa một bên có nhu cầu thuê/mua bất động sản và một bên cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản.

Giảm giá!
2,500,000 

Hợp Đồng Góp Vốn mẫu được soạn thảo trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn của các doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh cũng như nhu cầu tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi của các cá nhân, tổ chức để tạo lợi nhuận ngày càng nhiều. Trong hợp đồng này, nội dung được soạn thảo trong bối cảnh cụ thể là cá nhân và pháp nhân góp vốn để thành lập trường mầm non tư thục.