Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giảm giá!
2,800,000 

Hợp đồng Thầu phụ là hợp đồng giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ, xác định phần công việc, tỷ lệ công việc mà nhà thầu phụ thực hiện

Giảm giá!
12,000,000 

Hợp đồng FIDIC 2011 tiếng Việt dành cho thầu phụ đang được rất nhiều Nhà thầu chính, Nhà thầu phụ tại Việt Nam săn đón.

Giảm giá!
200,000 

Mẫu Thông báo vi phạm của Nhà thầu phụ được khuyến cáo sử dụng cho trường hợp Nhà thầu phụ chậm trễ hoặc không mở và duy trì Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng.