-20%
12,000,000 

Đối với một dự án vai trò của nhà Chủ Sở Hữu rất quan trọng, tuy nhiên nhà Tư vấn [...]