Hiển thị tất cả 5 kết quả

Giảm giá!
3,500,000 

Hợp đồng quản lý cho thuê Biệt thự, Khu nghỉ dưỡng là căn cứ để xác định công việc, phần công việc và tỷ lệ công việc quản lý của bên thuê.

Giảm giá!
2,800,000 

Hợp đồng Thầu phụ là hợp đồng giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ, xác định phần công việc, tỷ lệ công việc mà nhà thầu phụ thực hiện

Giảm giá!
1,900,000 

Mẫu hợp đồng này được xây dựng với một bên là doanh nghiệp nhận thế chấp (bên cho vay) và bên thế chấp (bên vay) là cá nhân. Mẫu này được soạn thảo nhằm bảo vệ tối ưu quyền về mặt pháp lý cho bên nhận thế chấp.

Giảm giá!
1,900,000 

Mẫu hợp đồng này được xây dựng với một bên là doanh nghiệp nhận thế chấp (bên cho vay) và bên thế chấp (bên vay) là cá nhân. Mẫu này được soạn thảo nhằm bảo vệ tối ưu quyền về mặt pháp lý cho bên nhận thế chấp, gồm những điều khoản quan trọng về tài sản thế chấp như thông tin tài sản, nghĩa vụ bảo đảm, sự can thiệp của bên thứ ba.

6,000,000 

Hợp Đồng Môi Giới Bất Động Sản (Real Estate Brokerage Agreement) này được soạn thảo trên cơ sở thỏa thuận dịch vụ giữa một bên có nhu cầu thuê/mua bất động sản và một bên cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản.