Hiển thị kết quả duy nhất

Giảm giá!
30,000,000 

Thỏa thuận Liên danh này phù hợp với các tổng thầu để thực hiện dự án có giá trị lớn. Theo đó