Hiển thị kết quả duy nhất

Giảm giá!
2,800,000 

Hợp đồng Thầu phụ là hợp đồng giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ, xác định phần công việc, tỷ lệ công việc mà nhà thầu phụ thực hiện