Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giảm giá!
3,000,000 

Hợp đồng FIDIC Yellow Book 2017 được đánh giá sẽ có vai trò quan trọng trong việc thiết lập một xu thế mới trong xây dựng. Hopdongmau.net giới thiệu nội dung cụ thể Điều kiện chung của Hợp đồng FIDIC Yellow Book2017 để Khách hàng quan tâm tham khảo (dịch từ tiếng Anh).

Giảm giá!
3,000,000 

Cuối cùng, sau rất nhiều chờ đợi thì FIDIC cũng giới thiệu Hợp đồng FIDIC Silver Book 2017 để cập nhật Hợp đồng FIDIC Silver Book 1999. Với những cải tiến, điều chỉnh của mình so với Hợp đồng FIDIC Silver Book 1999, Hợp đồng FIDIC Silver Book 2017 đã dài hơn, quy định chi tiết hơn, rõ ràng hơn về nhiều điều khoản.

Giảm giá!
3,000,000 

Bộ Hợp đồng FIDIC Red Book nói chung, Hợp đồng FIDIC Red Book 2017 nói riêng đã luôn là cơ sở cho việc giới thiệu các Hợp đồng FIDIC khác. Dưới đây, hopdongmau.net giới thiệu nội dung cụ thể Điều kiện chung của Hợp đồng FIDIC Red Book 2017 để Khách hàng quan tâm tham khảo (dịch từ tiếng Anh).