Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giảm giá!
2,000,000 

Thỏa Thuận Liên Danh này được sử dụng nhiều bởi các Nhà thầu trong nước khi Liên danh với Nhà thầu nước ngoài để triển khai các Dự án lớn tại Việt Nam.

Giảm giá!
30,000,000 

Thỏa thuận Liên danh này phù hợp với các tổng thầu để thực hiện dự án có giá trị lớn. Theo đó

Giảm giá!
6,500,000 

Thỏa thuận liên danh giữa các nhà thầu để đảm nhận toàn bộ Gói thầu Cơ - Điện - Kỹ thuật - Phòng cháy có vai trò quan trọng.