Giảm giá!
2,500,000 

Hopdongmau.net xin giới thiệu đến Quý Khách Hàng mẫu Hợp Đồng Thuê Đối Với Văn Phòng trong các tòa nhà. Mẫu Hợp Đồng này được xây dựng với Bên Cho Thuê là Chủ Sở hữu đối với tòa nhà hoặc một phần (tầng lầu) của tòa nhà đó và Bên thuê là doanh nghiệp, công ty có nhu cầu thuê để làm văn phòng trụ sở/chi nhánh hoạt động kinh doanh. Mẫu được soạn thảo nhằm tối ưu quyền và nghĩa vụ của cả hai bên, đặc biệt hợp đồng được thiết kế và hoàn thiện với cấu trúc mạch lạc, dễ hiểu cùng với việc sử dụng song ngữ Anh – Việt giúp cho việc ứng dụng mẫu Hợp Đồng của các bên trở nên hiệu quả và tiếp cận một cách đầy đủ hơn các điều khoản của Hơp Đồng.