Đảm bảo của Công ty mẹ được thực hiện khá phổ biến trong các giao dịch hiện nay.

Tùy theo nhu cầu, mục đích cụ thể mà Đảm bảo của Công ty mẹ có thể dài hoặc ngắn, đơn giản hoặc phức tạp. Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý đối với Đảm bảo của Công ty mẹ, đó là:

Thứ nhất, Đảm bảo của Công ty mẹ phải xác định rõ tư cách chủ thể, các giao dịch có liên quan mà từ đó Đảm bảo của Công ty mẹ ra đời.

Thứ hai, Đảm bảo của Công ty mẹ phải xác định được phạm vi, giới hạn và bản chất của các cam đoan, đảm bảo mà Công ty mẹ phát hành. Việc không làm rõ bản chất, phạm vi đảm bảo có thể dẫn tới những tranh chấp trong quá trình thực hiện.

Thứ ba, Đảm bảo của Công ty mẹ phải có thời hạn cụ thể để đảm bảo rằng bất kỳ nghĩa vụ nào được đảm bảo sẽ kết thúc ở một thời hạn hoặc một thời điểm nhất định. Đôi khi, việc xảy ra hay không xảy ra một tình huống pháp lý cũng có thể là cơ sở để chấm dứt nghĩa vụ của Công ty mẹ.

Thứ tư, quy định về Thông báo sẽ giúp các bên thiết lập, duy trì được mối quan hệ, thông tin lẫn nhau.

Thứ năm, các quy định về quyền khiếu nại, cấn trừ của Công ty mẹ cũng cần được làm rõ là có cho phép hay không.

Thứ sáu, về luật áp dụng, cơ chế giải quyết tranh chấp

Dưới đây là những nội dung được thể hiện trong Đảm bảo của Công ty mẹ này.

*Lưu ý rằng, Đảm bảo của Công ty mẹ này sẽ rất phù hợp cho trường hợp khách hàng tham gia dự thầu, đấu thầu các dự án mà cần được đảm bảo về năng lực của đối tác khi tham gia dự thầu, đấu thầu.

DEED OF GUARANTEE

This Deed of Guarantee, is made and entered into as of __________ __, , by _____________________________________________ (“Parent”), a company organized and existing under the laws of the Socialist Republic of Vietnam, in favour of ______________________________________________, (“Beneficiary”), a company organized and existing under the laws of the Socialist Republic of Vietnam.

 

W I T N E S S E T H:

WHEREAS, ______________________________________________ (the “Company”) entered into the Joint Venture Agreement dated as of ____________ with Beneficiary;

WHEREAS, Parent is the ultimate holding company of the Company; and

NOW, THEREFORE, Parent hereby covenants and agrees as follows:

Table of contents

 1. Representations
 2. Guaranteed Obligations
 3. Nature of the Guaranteed Obligations
 4. No set‑off, counterclaim, reduction, or diminution of any obligation
 5. Financial arrangements
 6. Resolution against the Company
 7. Costs and expenses
 8. No change in the legal status
 9. Notice of Claims
 10. Performance of the Guaranteed Obligations
 11. Legal proceedings
 12. Governing law
 13. Notices
 14. General terms

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.