Đảm bảo của Công ty mẹ (tiếng Anh)

3,500,000 

Đảm bảo của Công ty mẹ được thực hiện khá phổ biến trong các giao dịch hiện nay. Tùy theo nhu cầu, mục đích cụ thể mà Đảm bảo của Công ty mẹ có thể dài hoặc ngắn, đơn giản hoặc phức tạp. Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý đối với Đảm bảo của Công ty mẹ.

Hợp đồng mẫu
Đảm bảo của Công ty mẹ (tiếng Anh)

3,500,000