Đơn trình bày ý kiến bổ sung đến cơ quan công an

15,000 

Hopdongmau.net cung cấp cho bạn mẫu đơn trình bày ý kiến của người được ủy quyền về tố cáo tội phạm. Bạn có thể áp dụng mẫu đơn này để trình bày những thông tin bổ sung trong quá trình tố cáo.

Hợp đồng mẫu
Đơn trình bày ý kiến bổ sung đến cơ quan công an

15,000