Hợp đồng dịch vụ pháp lý dài hạn

100,000 

Dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn được hiểu là doanh nghiệp có thể yêu cầu Luật sư tư vấn, thực hiện các công việc pháp lý khi phát sinh vấn đề trong hoạt động kinh doanh của mình. Khi sử dụng dịch vụ này, khách hàng có thể an tâm giao toàn bộ công việc pháp lý của bạn. Do đó hợp đồng pháp lý ra đời để làm căn cứ cho những thỏa thuận đó.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng dịch vụ pháp lý dài hạn

100,000