Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

800,000 

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp – Hopdongmau cung cấp mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với các thành viên góp vốn của loại hình công ty TNHH. Trong công ty TNHH các thành viên trong công ty có thể chuyển nhượng vốn góp trong nội bộ công ty hoặc chuyển nhượng phần vốn góp cho các thành viên bên ngoài công ty.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

800,000