Hợp đồng cung ứng lao động

800,000 

Các doanh nghiệp luôn cần nguồn lao động làm việc ngắn hạn, dài hạn, bán thời gian, thời vụ…để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Để giải quyết nhu cầu tìm đủ nguồn lao động, các công ty cung ứng lao động là giải pháp tốt nhất cho các doanh nghiệp cần lao động.

 

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng cung ứng lao động