Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là khi nhà thầu chính không có đủ nguồn nhân sự có kinh nghiệm, trình độ để triển khai một hạng mục nhất định (ví dụ hạng mục cơ điện), thì việc tự triển khai các công việc như vậy có thể gây ra cho nhà thầu nhiều rủi ro (cả về mặt pháp lý lẫn thực tiễn), và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng công việc. Khi đó, việc thuê muốn nhà thầu phụ chuyên thi công hạng mục công việc đó có thể là giải pháp thông dụng.

Tuy nhiên, trong trường hợp nhà thầu vẫn mong muốn trực tiếp triển khai và xem đó là cơ hội để nâng cao năng lực, kinh nghiệm của nhân sự thì việc thuê mướn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các công việc liên quan đến giám sát thi công cũng là giải pháp có thể lựa chọn. Khi đó, nhà thầu sẽ trực tiếp thi công dưới sự giám sát của những nhân sự do nhà thầu chuyên trách cử tới. Tuy nhiên, nhà thầu sẽ không phải thuê mướn những nhân sự chuyên trách đó mà trả cho nhà thầu chuyên trách một khoản phí. Nhà thầu chuyên trách sẽ phải giám sát, thực hiện các nghĩa vụ về bảo hiểm v.v. đối với người lao động của mình.

Đổi lại, nhà thầu chính sẽ được quyền rà soát, đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, ý thức và thái độ của những nhân sự được cử tới giám sát. Nếu không phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng thì nhà thầu chính có thể yêu cầu nhà thầu chuyên trách thay thế, bổ sung hoặc có biện pháp đào tạo phù hợp.

Để quản lý được mối quan hệ thuê mướn này, hợp đồng cung ứng nhân lực giám sát thi công là công cụ hữu hiệu, giúp định ra trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi bên.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.