Hợp đồng Cung Ứng Thiết Bị Y Tế

1,500,000 

Hợp Đồng này sử dụng trong lĩnh vực y tế để các đơn vị cung cấp các thiết bị y tế cung ứng thiết bị cho bệnh viện, hoặc các cơ sở/ đơn vị khám, chữa bệnh. Mẫu này được soạn thảo và hoàn thiện để bảo vệ đơn vị cung cấp thiết bị y tế.

Danh mục: Từ khóa: ,
Hợp đồng mẫu
Hợp đồng Cung Ứng Thiết Bị Y Tế