Hợp đồng đại lý thứ cấp

300,000 

Khi một thương nhân có nhu cầu trở thành đại lý mua bán hàng hóa hoặc đại lý độc quyền cho một hàng hóa sản phẩm nào đó họ tìm đến một thương nhân khác có nhu cầu cung cấp hàng hóa, sản phẩm đó. Hai bên sẽ có những thỏa thuận với nhau về việc trở thành đại lý của nhau. Như vậy việc kí kết hợp đồng đại lý thương mại, mẫu hợp đồng đại lý thứ cấp là rất quan trọng.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng đại lý thứ cấp