Hợp đồng dịch vụ quản lý và vận hành chung cư

800,000 

Dịch vụ quản lý vận hành bất động sản chung cư là cung cấp dịch vụ quản lý vận hành mọi hoạt động, hệ thống trong tòa nhà. Hopdongmau giới thiệu tới quý khách hàng mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý và vận hành chung cư chi tiết nhất.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng dịch vụ quản lý và vận hành chung cư

800,000