Hợp đồng dịch vụ thiết kế tư vấn xây dựng và phát triển cổng thông tin

3,000,000 

Để theo kịp thời đại công nghệ 4.0, nhiều doanh nghiệp liên tục đổi mới và cải tiến cổng thông tin của mình. Bên cạnh tìm ra được một đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực phát triển mạng thì yếu tố không kém phần quan trọng hơn là thỏa thuận giữa hai chủ thể này được xác lập dựa trên hình thức văn bản được gọi là hợp đồng.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng dịch vụ thiết kế tư vấn xây dựng và phát triển cổng thông tin