Hợp đồng FIDIC 2011 thầu phụ bản tiếng Anh

1,500,000 

Từ lâu, Hợp đồng FIDIC 2011 dành cho thầu phụ đã là một hợp đồng không thể thiếu khi triển khai các dự án xây dựng lớn hiện nay tại Việt Nam.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng FIDIC 2011 thầu phụ bản tiếng Anh

1,500,000