Hợp đồng FIDIC 2011 tiếng Việt dành cho thầu phụ đang được rất nhiều Nhà thầu chính, Nhà thầu phụ tại Việt Nam săn đón.

Hợp đồng FIDIC 2011 được FIDIC kiến nghị sử dụng chung với Hợp đồng FIDIC Red Book 1999Hợp đồng Pink Book 2010.

So với bản Hợp đồng FIDIC 2011 tiếng Anh, việc sử dụng bản Hợp đồng FIDIC 2011 tiếng Việt dành cho thầu phụ tại Việt Nam có nhiều khác biệt.

Tại Việt Nam, hầu hết các nhà thầu vẫn giữ thói quen chỉnh sửa trực tiếp vào điều khoản chung của hợp đồng FIDIC 2011 tiếng Việt dành cho thầu phụ. Do vậy, Hợp đồng FIDIC 2011 tiếng Việt dành cho thầu phụ trở nên rất hữu ích với rất nhiều nhà thầu.

Đồng thời, với việc cung cấp mẫu Hợp đồng FIDIC tiếng Việt dành cho thầu phụ dưới định dạng .doc, hopdongmau.net hy vọng các nhà thầu có thể tiết kiệm được thời gian chỉnh sửa hợp đồng FIDIC 2011 tiếng Việt dành cho thầu phụ.

Không chỉ vậy, Hợp đồng thầu phụ tiếng Việt dưới dạng.doc sẽ giúp các nhà thầu có thể dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các quy định pháp lý có liên quan trong suốt quá trình quản lý Hợp đồng FIDIC 2011 dành cho thầu phụ.

Các thuật ngữ được sử dụng trong Hợp đồng FIDIC 2011 tiếng Việt dành cho thầu phụ đã được hopdongmau.net cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng.

Đó là kết quả của những kinh nghiệm thực tiễn phong phú mà hopdongmau.net đã trải qua khi trong suốt 10 năm quản lý các hợp đồng thầu phụ theo chuẩn Hợp đồng FIDIC 2011 dành cho thầu phụ tại các dự án như Celadon City, Dự án Le Meridien Saigon, Dự án Tràng Tiền Plaza, Dự án Saigon Center giai đoạn II & III, Dự án Phát triểng Nam Hội An, Dự án 298 Trần Hưng Đạo, v.v

Dưới đây, hopdongmau.net xin được giới thiệu phần mục lục của Hợp đồng FIDIC tiếng Việt dành cho thầu phụ để các nhà thầu tham khảo.

ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ

NỘI DUNG

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI     

1.1. Định Nghĩa Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

1.2. Các Phần Chú Thích Ngoài Khung Lề Của Văn Bản

1.3. Diễn Giải Của Hợp Đồng Thầu Phụ

1.4. Cách Thông Tin Trong Hợp Đồng Thầu Phụ

1.5. Thứ Tự Ưu Tiên Của Hợp Đồng Thầu Phụ

1.6. Thông báo, giấy cho phép, Giấy chấp thuận, Chứng chỉ, Xác nhận và Quyết định

1.7. Trách Nhiệm Chung Và Riêng Biệt Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

1.8. Ngôn Ngữ Và Luật Áp Dụng Trong Hợp Đồng Thầu Phụ

1.9. Thỏa Thuận Hợp Đồng Thầu Phụ

1.10. Không Có Hợp Đồng Riêng Biệt Với Chủ Đầu Tư

1.11. Những Hạng Mục Thầu Phụ

 

2. HỢP ĐỒNG CHÍNH

2.1. Am Hiểu Của Nhà Thầu Phụ Về Hợp Đồng Chính

2.2. Tuân Theo Hợp Đồng Chính

2.3. Chỉ Thị Và Quyết Định Theo Hợp Đồng Chính

2.4. Quyền, Quyền Lợi Và Biện Pháp Khắc Phục Theo Hợp Đồng Chính

2.5. Tài Liệu Hợp Đồng Chính

 

3. NHÀ THẦU CHÍNH       

3.1. Chỉ Thị Của Nhà Thầu Chính

3.2. Tiếp Cận Công Trường

3.3. Khiếu Nại Của Nhà Thầu Chính Liên Quan Đến Hợp Đồng Thầu Phụ

3.4. Khiếu Nại Của Chủ Đầu Tư Liên Quan Đến Hợp Đồng Chính

3.5. Phối Hợp Các Công Trình Chính

 

4. NHÀ THẦU PHỤ

4.1. Nghĩa Vụ Chung Nhà Thầu Phụ

4.2. Bảo lãnh Thực hiện Hợp đồng Thầu Phụ

4.3. Tiếp Cận Công Trình Thầu Phụ

4.4. Tài Liệu Của Nhà Thầu Phụ

 

5. CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ VÀ THẦU LẠI

5.1. Chuyển Nhượng Hợp Đồng Thầu Phụ

5.2. Thầu Lại

 

6. PHỐI HỢP, NHÂN VIÊN VÀ LAO ĐỘNG

6.1. Phối Hợp Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

6.2. Những Người Trong Bộ Máy Của Những Người Khác

6.3. Đại Diện Theo Hợp Đồng Thầu Phụ Của Nhà Thầu Chính

6.4. Đại Diện Của Nhà Thầu Phụ

 

7. TRANG THIẾT BỊ, CÔNG TRÌNH TẠM, CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÁC, THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU

7.1. Việc Sử Dụng Trang Thiết Bị, Công Trình Tạm, Thiết Bị, Nguyên Vật Liệu Và Cơ Sở Vật Chất Khác Của Nhà Thầu Phụ

7.2. Các Nguyên Vật Liệu Miễn Phí

7.3. Bồi Thường Thiệt Hại Cho Việc Sử Dụng Không Đúng Mục Đích

7.4. Sở Hữu Thiết Bị Và Nguyên Vật Liệu Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

7.5. Nguyên Vật Liệu Của Nhà Thầu Phụ Và Thiết Bị Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

 

8. KHỞI CÔNG VÀ HOÀN THÀNH

8.1. Khởi Công Công Trình Thầu Phụ

8.2.Thời Hạn Hoàn Thành Hợp Đồng Thầu Phụ

8.3. Chương Trình Kế Hoạch Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

8.4. Gia Hạn Thời Hạn Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

8.5. Báo Cáo Tiến Độ Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

8.6. Đình Chỉ Công Trình Thầu Phụ Bởi Nhà Thầu Chính

8.7. Thiệt Hại Cho Việc Trì Hoãn Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

 

9. KIỂM ĐỊNH HOÀN THÀNH

9.1. Kiểm Định Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

9.2. Kiểm Định Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Chính

 

10. HOÀN THÀNH VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH THẦU PHỤ

10.1. Hoàn Thành Công Trình Thầu Phụ

10.2. Nghiệm Thu Công Trình Thầu Phụ

10.3. Nghiệm Thu Bởi Nhà Thầu Chính

 

11. TRÁCH NHIỆM CHO CÁC SAI SÓT

11.1. Nghĩa Vụ Của Nhà Thầu Phụ Sau Nghiệm Thu

11.2. Thời Hạn Thông Báo Các Sai Sót Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

11.3. Chứng Chỉ Thực Hiện

 

12. ĐO ĐẠC VÀ ĐÁNH GIÁ

12.1. Đo Đạc Công Trình Thầu Phụ

12.2. Khối Lượng Dự Tính Và Khối Lượng Thi Công

12.3. Định Giá Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

 

13. PHÁT SINH VÀ ĐIỀU CHỈNH

13.1. Phát Sinh Của Công Trình Thầu Phụ

13.2. Định Giá Các Phát Sinh Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

13.3. Yêu Cầu Đề Xuất Phát Sinh Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

13.4. Điều Chỉnh Hợp Đồng Thầu Phụ Cho Các Thay Đổi Về Mặt Luật Pháp

13.5. Điều Chỉnh Hợp Đồng Thầu Phụ Cho Sự Thay Đổi Chi Phí

13.6. Ngày Làm Việc Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

 

14. GIÁ HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ VÀ THANH TOÁN            

14.1. Giá Hợp Đồng Thầu Phụ

14.2. Tạm Ứng Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

14.3. Kê Khai Hàng Tháng Của Nhà Thầu Phụ

14.4. Kê Khai Hoàn Thành Của Nhà Thầu Phụ

14.5. Xin Cấp Chứng Chỉ Thanh Toán Tạm Bởi Nhà Thầu Chính

14.6. Thanh Toán Tạm Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

14.7. Thanh Toán Tiền Giữ Lại Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

14.8. Quyết Toán Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

14.9. Chậm Thanh Toán Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

14.10. Sự Chấm Dứt Trách Nhiệm Của Nhà Thầu Chính

14.11. Tiền Tệ Thanh Toán Cho Hợp Đồng Thầu Phụ

 

15. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG CHÍNH VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ BỞI NHÀ THẦU CHÍNH

15.1. Chấm Dứt Hợp Đồng Chính

15.2. Định Giá Vào Ngày Chấm Dứt Hợp Đồng Thầu Phụ

15.3. Thanh Toán Sau Khi Chấm Dứt Hợp Đồng Chính

15.4. Chấm Dứt Hợp Đồng Chính Do Vi Phạm Hợp Đồng Thầu Phụ

15.5. Thông Báo Sửa Chữa Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

15.6. Chấm Dứt Hợp Đồng Thầu Phụ Bởi Nhà Thầu Chính

 

16. TẠM NGƯNG VÀ CHẤM DỨT BỞI HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ

16.1. Quyền Tạm Ngưng Công Trình Của Nhà Thầu Phụ

16.2. Chấm Dứt Bởi Nhà Thầu Phụ

16.3. Thanh Toán Khi Chấm Dứt Bởi Nhà Thầu Phụ

 

17. RỦI RO VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

17.1. Rủi Ro Của Nhà Thầu Phụ Và Bồi Thường Thiệt Hại

17.2. Bồi Thường Của Nhà Thầu Chính

17.3. Giới Hạn Trách Nhiệm Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

 

18. BẢO HIỂM THEO HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ

18.1. Nghĩa Vụ Bảo Hiểm Của Nhà Thầu Phụ

18.2. Bảo Hiểm Được Sắp Xếp Bởi Nhà Thầu Chính Và/Hoặc Chủ Đầu Tư

18.3. Chứng Cứ Bảo Hiểm Và Không Mua Bảo Hiểm Hợp

 

19. BẤT KHẢ KHÁNG THEO HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ

19.1. Bất Khả Kháng Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

 

20. THÔNG BÁO, KHIẾU NẠI, CỦA NHÀ THẦU PHỤ VÀ TRANH CHẤP

20.1. Thông báo

20.2. Khiếu nại của Nhà thầu phụ

20.3. Không Tuân Thủ

20.4. Tranh Chấp Từ Hợp Đồng Thầu Phụ

20.5. Chỉ Định DAB Của Hợp Đồng Thầu Phụ

20.6. Có Quyết Định DAB

20.7. Trọng Tài Theo Hợp Đồng Thầu Phụ

 

DANH MỤC VÀ BẢNG CHỈ DẪN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.