Hợp đồng FIDIC 2011 tiếng Việt dành cho thầu phụ

12,000,000 

Hợp đồng FIDIC 2011 tiếng Việt dành cho thầu phụ đang được rất nhiều Nhà thầu chính, Nhà thầu phụ tại Việt Nam săn đón.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng FIDIC 2011 tiếng Việt dành cho thầu phụ