Hợp đồng FIDIC Pink Book 2010 là tên gọi tắt của Điều kiện Hợp đồng Xây dựng MDB, Phiên ản Hài hòa cho Công trình do Chủ Đầu tư thiết kế.

Hợp đồng FIDIC Pink Book 2010 được các Ngân hàng Phát triển trên thế giới sử dụng khi tham gia tài trợ các dự án. Các ngân hàng và định chế tài chính sử dụng mẫu Hợp đồng FIDIC Pink Book 2010 bao gồm:

Ngân hàng Thế giới/World Bank (WB)

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu/European Bank of Restructuring and Development (EBRD)

Ngân hàng Đầu tư Châu Âu/European Investment Bank (EIB)

Ủy Ban Châu Âu/European Commission (EC)

Ngân hàng KfW/KfW Bankengruppe  (KfW)

Ngân hàng Phát triển Hồi giáo/Islamic Development Bank (IDB)

Ngân hàng Phát triển Châu Phi/African Development Bank (AfDB)

Ngân hàng Phát triển Châu Á/Asian Development Bank (ADB)

Trước FIDIC Pink Book 2010, Các Ngân hàng và định chế tài chính nói trên cũng sử dụng Phiên bản Pink Book 2005 và 2006.

Về cơ bản, FIDIC Pink Book 2010 được phát triển dựa trên nền tảng của Hợp đồng FIDIC Red Book 1999. Theo đó, Nhà thầu sẽ thi công và hoàn thành Công việc dựa trên Thiết kế và Tiêu chuẩn Kỹ thuật do Chủ Đầu tư cung cấp.

Tuy nhiên, FIDIC Pink Book 2010 cũng có những khác biệt nhất định, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến tài trợ, giải ngân, kiểm toán của ngân hàng. Các điều chỉnh này được thể hiện rõ ở các Điều 2.4, Điều 6, Điều 8, Điều 14 và Điều 15.

Để khách hàng tiện lợi trong việc tra cứu, sử dụng, hopdongmau.net cung cấp ấn bản FIDIC Pink Book 2010 dưới dạng file word và file pdf, cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Dưới đây, hopdongmau.net giới thiệu về nội dung chính của Điều kiện chung của Hợp đồng FIDIC Pink Book 2010 để quý khách hàng tiện tham khảo:

General Conditions

CONTENTS

Definitions listed alphabetically

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. Definitions

1.2. Interpretation

1.3. Communications

1.4. Law and Language

1.5. Priority of Documents

1.6. Contract Agreement

1.7. Assignment

1.8. Care and Supply of Documents

1.9. Delayed Drawings or Instructions

1.10. Employer’s Use of Contractor’s Documents

1.11. Contractor’s Use of Employer’s Documents

1.12. Confidential Details

1.13. Compliance with Laws

1.14. Joint and Several Liability

1.15. Inspections and Audit by the Bank

 

2. THE EMPLOYER

2.1. Right of Access to the Site

2.2. Permits, Licences or Approvals

2.3. Employer’s Personnel

2.4. Employer’s Financial Arrangements

2.5. Employer’s Claims

 

3. THE ENGINEER

3.1. Engineer’s Duties and Authority

3.2. Delegation by the Engineer

3.3. Instructions of the Engineer

3.4. Replacement of the Engineer

3.5. Determinations

 

4. THE CONTRACTOR

4.1. Contractor’s General Obligations

4.2. Performance Security

4.3. Contractor’s Representative

4.4. Subcontractors

4.5. Assignment of Benefit of Subcontract

4.6. Co-operation

4.7. Setting Out

4.8. Safety Procedures

4.9. Quality Assurance

4.10. Site Data

4.11. Sufficiency of the Accepted Contract Amount

4.12. Unforeseeable Physical Conditions

4.13. Rights of Way and Facilities

4.14. Avoidance of Interference

4.15. Access Route

4.16. Transport of Goods

4.17. Contractor’s Equipment

4.18. Protection of the Environment

4.19. Electricity, Water and Gas

4.20. Employer’s Equipment and Free-Issue Materials

4.21. Progress Reports

4.22. Security of the Site

4.23. Contractor’s Operations on Site

4.24. Fossils

 

5. NOMINATED SUBCONTRACTORS

5.1. Definition of “nominated Subcontractor”

5.2. Objection to Nomination

5.3. Payments to nominated Subcontractors

5.4. Evidence of Payments

 

6. STAFF AND LABOUR

6.1. Engagement of Staff and Labour

6.2. Rates of Wages and Conditions of Labour

6.3. Persons in the Service of Employer

6.4. Labour Laws

6.5. Working Hours

6.6. Facilities for Staff and Labour

6.7. Health and Safety

6.8. Contractor’s Superintendence

6.9. Contractor’s Personnel

6.10. Records of Contractor’s Personnel and Equipment

6.11. Disorderly Conduct

6.12. Foreign Personnel

6.13. Supply of Foodstuffs

6.14. Supply of Water

6.15. Measures against Insect and Pest Nuisance

6.16. Alcoholic Liquor or Drugs

6.17. Arms and Ammunition

6.18. Festival and Religious Customs

6.19. Funeral Arrangements

6.20. Forced Labour

6.21. Child Labour

6.22. Employment Records of Workers

6.23. Workers’ Organisations

6.24. Non-Discrimination and Equal Opportunity

 

7. PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP

7.1. Manner of Execution

7.2. Samples

7.3. Inspection

7.4. Testing

7.5. Rejection

7.6. Remedial Work

7.7. Ownership of Plant and Materials

7.8. Royalties

 

8. COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION

8.1. Commencement of Works

8.2. Time for Completion

8.3. Programme

8.4. Extension of Time for Completion

8.5. Delays Caused by Authorities

8.6. Rate of Progress

8.7. Delay Damages

8.8. Suspension of Work

8.9. Consequences of Suspension

8.10. Payment for Plant and Materials in Event of Suspension

8.11. Prolonged Suspension

8.12. Resumption of Work

 

9. TESTS ON COMPLETION

9.1. Contractor’s Obligations

9.2. Delayed Tests

9.3. Retesting

9.4. Failure to Pass Tests on Completion

 

10. EMPLOYER’S TAKING OVER

10.1. Taking Over of the Works and Sections

10.2. Taking Over of Parts of the Works

10.3. Interference with Tests on Completion

10.4. Surfaces Requiring Reinstatement

 

11. DEFECTS LIABILITY

11.1. Completion of Outstanding Work and Remedying Defects

11.2. Cost of Remedying Defects

11.3. Extension of Defects Notification Period

11.4. Failure to Remedy Defects

11.5. Removal of Defective Work

11.6. Further Tests

11.7. Right of Access

11.8. Contractor to Search

11.9. Performance Certificate

11.10. Unfulfilled Obligations

11.12. Clearance of Site

 

12. MEASUREMENT AND EVALUATION

12.1. Works to be Measured

12.2. Method of Measurement

12.3. Evaluation

12.4. Omissions

 

13. VARIATIONS AND ADJUSTMENTS

13.1. Right to Vary

13.2. Value Engineering

13.3. Variation Procedure

13.4. Payment in Applicable Currencies

13.5. Provisional Sums

13.6. Daywork

13.7. Adjustments for Changes in Legislation

13.8. Adjustments for Changes in Cost

 

14. CONTRACT PRICE AND PAYMENT

14.1. The Contract Price

14.2. Advance Payment

14.3. Application for Interim Payment Certificates

14.4. Schedule of Payments

14.5. Plant and Materials intended for the Works

14.6. Issue of Interim Payment Certificates

14.7. Payment

14.8. Delayed Payment

14.9. Payment of Retention Money

14.10. Statement at Completion

14.11. Application for Final Payment Certificate

14.12. Discharge

14.13. Issue of Final Payment Certificate

14.14. Cessation of Employer’s Liability

14.15. Currencies of Payment

 

15. TERMINATION BY EMPLOYER

15.1. Notice to Correct

15.2. Termination by Employer

15.3. Valuation at Date of Termination

15.4. Payment after Termination

15.5. Employer’s Entitlement to Termination for Convenience

15.6. Corrupt or Fraudulent Practices

 

16. SUSPENSION AND TERMINATION BY CONTRACTOR

16.1. Contractor’s Entitlement to Suspend Work

16.2. Termination by Contractor

16.3. Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment

16.4. Payment on Termination

 

17. RISK AND RESPONSIBILITY

17.1. Indemnities

17.2. Contractor’s Care of the Works

17.3. Employer’s Risks

17.4. Consequences of Employer’s Risks

17.5. Intellectual and Industrial Property Rights

17.6. Limitation of Liability

17.7. Use of Employer’s Accommodation/Facilities

 

18. INSURANCE

18.1. General Requirements for Insurances

18.2. Insurance for Works and Contractor’s Equipment

18.3. Insurance against Injury to Persons and Damage to Property

18.4. Insurance for Contractor’s Personnel

 

19. FORCE MAJEURE

19.1. Definition of Force Majeure

19.2. Notice of Force Majeure

19.3. Duty to Minimise Delay

19.4. Consequences of Force Majeure

19.5. Force Majeure Affecting Subcontractor

19.6. Optional Termination, Payment and Release

19.7. Release from Performance

 

20. CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION

20.1. Contractor’s Claims

20.2. Appointment of the Dispute Board

20.3. Failure to Agree on the Composition of the Dispute Board

20.4. Obtaining Dispute Board’s Decision

20.5. Amicable Settlement

20.6. Arbitration

20.7. Failure to Comply with Dispute Board’s Decision

20.8. Expiry of Dispute Board’s Appointment

 

APPENDIX: DISPUTE BOARD

General Conditions of Dispute Board Agreement Annex: Procedural Rules

 

INDEX OF SUB-CLAUSES

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.