Hợp đồng FIDIC Red Book 1999* đã và đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam tại rất nhiều các dự án dân dụng và kỹ thuật.

Sự ra đời của Hợp đồng FIDIC Red Book 1999 đánh dấu bước phát triển vượt bậc, mang tính đột phá của FIDIC trong việc hoàn thiện mẫu hợp đồng thi công xây dựng. Cụ thể:

Thứ nhất, Hợp đồng FIDIC Red Book 1999 đã rút ngắn số lượng điều khoản từ 72 điều của ấn bản trước đó năm 1987 xuống 20.

Thứ hai, Hợp đồng FIDIC Red Book đã cấu tạo lại cấu trúc, sắp xếp lại điều khoản theo hướng khoa học, dễ đọc, dễ theo dõi.

Thứ ba, nguyên tắc phân chia rủi ro giữa Chủ Đầu tư và Nhà thầu cũng được sàng lọc và củng cố tốt hơn.

Thứ tư, vai trò quản lý và ra quyết định của Tư vấn/Quản lý Dự án cũng đã được tăng cường và làm rõ ở nhiều khía cạnh.

Thứ năm, thủ tục Khiếu nại, Giải quyết Tranh chấp được định hình rõ hơn. Vai trò của Ban xử lý Tranh chấp cũng được nhấn mạnh.

Tính chất quan trọng của Hợp đồng FIDIC Red Book 1999 càng được chứng tỏ khi FIDIC giới thiệu Hợp đồng FIDIC thầu phụ năm 2011. Đây là mẫu Hợp đồng quan trọng, giúp cho việc quản lý Hợp đồng FIDIC Red Book 1999 trở nên tiện lợi, rõ ràng và trọn vẹn hơn.

Trên thực tế, Hợp đồng FIDIC Red Book 1999 cũng là cơ sở để FIDIC giới thiệu Hợp đồng FIDIC Yellow Book 1999, Hợp đồng FIDIC Silver Book 1999, và Hợp đồng FIDIC Short Form/Green Book 1999.

Bằng chứng là, sau gần 20 năm phát hành, sử dụng thì tới năm 2017, ấn phẩm Hợp đồng FIDIC Red Book 2017 cũng không có nhiều thay đổi về mặt cấu trúc. Điều đó đủ cho thấy sự hoàn thiện và mức độ ổn định, tính chất tiêu chuẩn của Hợp đồng FIDIC Red Book 1999.

Để Khách hàng tiện theo dõi, hopdongmau.net giới thiệu dưới đây các nội dung chính của mẫu Hợp đồng FIDIC 1999, bao gồm:

Về cấu trúc của Hợp đồng FIDIC Red Book 1999

Hợp đồng FIDIC Red Book 1999 có cấu trúc gồm 3 phần cơ bản, đó là

Phần Các Điều kiện chung

Phần Hướng dẫn Soạn Điều kiện riêng, và

Phần Biểu mẫu

 

Về nội dung (tiếng Anh) của Hợp đồng FIDIC Red Book 1999 (Phần Các Điều Kiện chung).

Clause 1. General Provisions

1.1. Definitions

1.2. Interpretation

1.3. Communications

1.4. Law and Language

1.5. Priority of Documents

1.6. Contract Agreement

1.7. Assignment

1.8. Care and Supply of Documents

1.9. Delayed Drawings or Instructions

1.10. Employer’s Use of Contractor’s Documents

1.11. Contractor’s Use of Employer’s Documents

1.12. Confidential Details

1.13. Compliance with Laws

1.14. Joint and Several Liability

 

Clause 2. The Employer

2.1. Right of Access to the Site

2.2. Permits, Licenses or Approvals

2.3. Employer’s Personnel

2.4. Employer’s Financial Arrangements

2.5. Employer’s Claims

 

Clause 3. The Engineer

3.1. Engineer’s Duties and Authority

3.2. Delegation by the Engineer

3.3. Instructions of the Engineer

3.4. Replacement of the Engineer

3.5. Determinations

 

Clause 4. The Contractor

4.1. Contractor’s General Obligations

4.2. Performance Security

4.3. Contractor’s Representative

4.4. Subcontractors

4.5. Assignment of Benefit of Subcontract

4.6. Cooperation

4.7. Setting Out

4.8. Safety Procedures

4.9. Quality Assurance

4.10 Site Data

4.11 Sufficiency of the Accepted Contract Amount

4.12 Unforeseeable Physical Conditions

4.13. Rights of Way and Facilities

4.14. Avoidance of Interference

4.15. Access Route

4.16. Transport of Goods

4.17. Contractor’s Equipment

4.18. Protection of the Environment

4.19. Electricty, Water and Gas

4.20. Employer’s Equipment and Free-issue Materials

4.21. Progress Reports

4.22. Security of the Site

4.23. Contractor’s Operation on Site

4.24. Fossils

 

Clause 5. Nominated Subcontractors

5.1. Definition of nominated Subcontractor

5.2. Objection to Nomination

5.3. Payment to nominated Subcontractors

5.4. Evidence of Payments

 

Clause 6. Staff and Labour

6.1. Engagement of Staff and Labour

6.2. Rate of Wages and Conditions of Labour

6.3. Persons in the Service of Employer

6.4. Labour Laws

6.5. Working Hours

6.6. Facilities for Staff and Labour

6.7. Health and Safety

6.8. Contractor’s Superintendence

6.9. Contractor’s Personnel

6.10. Records of Contractor’s Personnel and Equipment

6.11. Disorderly Conduct

 

Clause 7. Plant, Materials and Workmanship

7.1. Manner of Execution

7.2. Samples

7.3. Inspection

7.4. Testing

7.5. Rejecting

7.6. Remedial Work

7.7. Ownership of Plant and Materials

7.8. Royalties

 

Clause 8. Commencement, Delays and Suspension

8.1. Commencement of Works

8.2. Time for Completion

8.3. Programme

8.4. Extension of Time for Completion

8.5. Delays Caused by Authorities

8.6. Rate of Progress

8.7. Delay Damages

8.8. Suspension of Work

8.9. Consequences of Suspension

8.10. Payment of Plant and Materials in Event of Suspension

8.11. Prolonged Suspension

8.12. Resumption of Work

 

Clause 9. Tests on Completion

9.1. Contractor’s Obligations

9.2. Delayed Tests

9.3. Retesting

9.4. Failure to Pass Tests on Completion

 

Clause 10. Employer’s Taking-Over

10.1. Taking-Over of the Works and Sections

10.2. Taking Over of Parts of the Works

10.3. Interference with Tests on Completion

10.4. Surfaces Requiring Reinstatement

 

Clause 11. Defects Liability

11.1. Completion of Outstanding Work and Remedying Defects

11.2. Costs of Remedying Defects

11.3. Extension of Defects Notification Period

11.4. Failure to Remedy Defects

11.5. Removal of Defective Work

11.6. Further Tests

11.7. Right of Acces

11.8. Contractor to Search

11.9. Performance Certificate

11.10. Unfulfilled Obligations

11.11. Clearance of Site

 

Clause 12. Measurement and Evaluation

12.1. Works to be Measured

12.2. Method of Measurement

12.3. Evaluation

12.4. Omissions

 

Clause 13. Variations and Adjustments

13.1. Right to Vary

13.2. Value Engineering

13.3. Variation Procedure

13.4. Payment in Applicable Currencies

13.5. Provisional Sums

13.6. Daywork

13.7. Adjustments for Changes in Legislation

13.8. Adjustment for Changes in Cost

 

Clause 14. Contract Price and Payment

14.1. The Contract Price

14.2. Advance Payment

14.3. Application for Interim Payment Certificates

14.4. Schedule of Payments

14.5. Plant and Materials intended for the Works

14.6. Issue of Interim Payment Certificate

14.7. Payment

14.8. Delayed Payment

14.9. Payment of Retention Money

14.10. Statement at Completion

14.11. Application for Final Payment Certificate

14.12. Discharge

14.13. Issue of Final Payment Certificate

14.14. Cessation of Employer’s Liability

14.15. Currencies of Payment

 

Clause 15. Termination by Employer

15.1. Notice to Correct

15.2. Termination by Employer

15.3. Valuation at Date of Completion

15.4. Payment after Termination

15.5. Employer’s Entitlement to Termination

 

Clause 16. Suspension and Termination by Contractor

16.1. Contractor’s Entitlement to Suspend Work

16.2. Termination by Contractor

16.3. Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment

16.4. Payment on Termination

 

Clause 17. Risk and Responsibility

17.1. Indemnities

17.2. Contractor’s Care of the Works

17.3. Employer’s Risks

17.4. Consequences of Employer’s Risk

17.5. Intellectual and Industrial Property Rights

17.6. Limitation of Liability

 

Clause 18. Insurance

18.1. General Requirements for Insurances

18.2. Insurance for Works and Contractor’s Equipment

18.3. Insurance against Injury to Persons and Damage to Property

18.4. Insurance for Contractor’s Personnel

 

Clause 19. Force Majeure

19.1. Definition of Force Majeure

19.2. Notice of Force Majeure

19.3. Duty to Minimise Delay

19.4. Consequences of Force Majeure

19.5. Force Majeure Affecting Subcontractor

19.6. Optional Termination, Payment and Release

19.7. Release of Performance under the Law

 

Clause 20. Claims, Disputes and Arbitration

20.1. Contractor’s Claims

20.2. Appointment of the Dispute Adjudication Board

20.3. Failure to Agree Dispute Adjudication Board

20.4. Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision

20.5. Amicable Settlement

20.6. Arbitration

20.7. Failure to Comply with Dispute Adjudication Board’s Decision

20.8. Expiry of Dispute Adjudication Board Appoitment

 

Appendix

General Conditions of Dispute Adjudication Agreement

Index of Sub-Clauses.

 

Thông tin thêm:

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tổng số trang: 129

Định dạng: pdf

* Hợp đồng FIDIC Red Book 1999 có tên tiếng Anh đầy đủ là Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer.

Người ta vẫn gọi đây là mẫu Hợp đồng xây dựng truyền thống bởi vì, Nhà thầu chỉ có nghĩa vụ thi công và hoàn thành Công trình/Dự án theo như Thiết kế và Yêu cầu Kỹ thuật do Chủ Đầu tư cung cấp.

Mẫu Hợp đồng này khác biệt với Mẫu Hợp đồng Xâ dựng mà Nhà thầu vừa thiết kế, vừa thi công do FIDIC ấn hành năm 1999, lần thứ nhất (Hợp đồng FIDIC Yellow Book 1999).

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.