Hợp đồng FIDIC Silver Book 1999 (Hợp đồng FIDIC EPC/Chìa khóa Trao tay)

1,200,000 

Hợp đồng FIDIC Silver Book 1999 hay còn gọi là Hợp đồng FIDIC EPC/Turnkey hoặc Hợp đồng FIDIC EPC/Chìa khóa Trao tay. Hợp đồng FIDIC Silver Book 1999 sẽ phù hợp cho những dự án liên quan đến việc thi công một nhà máy, một nhà xưởng, một hạ tầng kỹ thuật, một dự án năng lượng v.v.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng FIDIC Silver Book 1999 (Hợp đồng FIDIC EPC/Chìa khóa Trao tay)

1,200,000