Hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt

80,000 

Hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt là hợp đồng được ký kết giữa cá nhân hoặc tổ chức để thỏa thuận cùng thực hiện góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp đã được thành lập.Hopdongmau giới thiệu tới quý khách hàng mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt được CNC biên soạn, hiệu chỉnh.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt

80,000