Việc hợp tác đầu tư (triển khai/phát triển dự án) thông thường được thực hiện theo hai hình thức cơ bản. Cụ thể, các bên có thể tiến hành hợp tác để phát triển dự án mà không cần phải thành lập pháp nhân độc lập. Giá trị mà một bên đầu tư vào dự án sẽ được tính toán và thống nhất vào giá trị mà bên đó phải trả cho chủ đầu tư khi sử dụng, khai thác dự án (sau khi đã hoàn thành). Ngoài ra, các bên cũng có thể thống nhất với nhau thành lập một pháp nhân độc lập, giá trị của quyền sử dụng đất sẽ được định giá để góp vào pháp nhân, và nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm thanh toán khoản tiền đối ứng như trong cam kết.

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư được giới thiệu này là loại thứ nhất. Ở loại hợp tác này, rủi ro trong quá trình triển khai dự án thuộc về nhà đầu tư, tuy nhiên khi dự án đã được hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng thì những chi phí, phí tổn mà nhà đầu tư đã bỏ ra sẽ được phản ánh vào thời gian khai thác dự án, phần/hạng mục của dự án sẽ được giao cho nhà đầu tư để khai thác, sử dụng. v.v

Tùy thuộc vào từng đặc thù cụ thể của mỗi giao dịch, các bên có thể tham khảo mẫu hợp đồng này như là cơ sở để điều chỉnh cho phù hợp. Các nội dung chính của hợp đồng bao gồm:

 1. Phạm vi hợp tác
 2. Hình thức hợp tác
 3. Lợi ích được phân chia
 4. Thời gian xây dựng và tiếp cận mặt bằng
 5. Định giá/Giá trị phần vốn đầu tư
 6. Thời hạn góp vốn
 7. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư
 8. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư
 9. Bảo mật thông tin
 10. Bất khả kháng
 11. Điều khoản chung

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.