Hợp đồng lao động là loại hợp đồng thiết yếu trong cuộc sống, nguồn lực nhân sự luôn là nguồn lực quan trọng trong việc vận hành và phát triển một doanh nghiệp. Do vậy, hopdongmau.net xin giới thiệu quý Khách Hàng mẫu hợp đồng lao động này.

Mẫu hợp đồng này được xây dựng giữa bên sự dụng lao động là doanh nghiệp chuyên cung cấp các loại dịch vụ cần thuê/mướn một nhân sự tại vị trí hành chính/trợ lý và bên người lao động là một cá nhân.

Mẫu này được soạn thảo để bảo vệ bên sử dụng lao động, gồm những gợi ý chi tiết nhưng tống quát được các công việc mà một nhân sự hành chính/trợ lý phải đảm nhận. Tuy nhiên, người sử dụng lao động có thể đề xuất sửa đổi, bổ sung hiểu chỉnh Hợp Đồng này để đảm bảo các lợi ích của mình, cũng như người sử dụng lao động cũng có thể bổ sung, hiểu chỉnh mô tả công việc cụ thể của vị trí mà người lao động sẻ phụ trách sao cho linh động và phù hợp.

Hợp Đồng được thiết kế và hoàn thiện theo cấu trúc mạch lạc, dễ hiểu nên bất kỳ bên nào cũng có thể tận dụng.

Hợp Đồng sẽ bao gồm các điều khoản cơ bản sau:

ĐIỀU 1. Các định nghĩa

ĐIỀU 2. Thỏa Thuận Thử Việc và Làm Việc (Lao Động)

ĐIỀU 3. Phúc Lợi và Hỗ Trợ

ĐIỀU 4. Các Cam Kết Và Đảm Bảo

ĐIỀU 5. Hiệu Lực

ĐIỀU 6. Chấm Dứt Hợp Đồng

ĐIỀU 7. Các Quy Định Chung

Và mẫu Bảng dữ liệu tóm tắt các thông tin, nội dung trong Hợp đông lao động, giúp các sự hiểu biết của các bên và việc thực hiện Hợp Đồng Lao Động được tối ưu hóa.

 

Thông tin thêm:

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: Hợp đồng gồm 19 trang và Bảng dữ liệu gồm 05 trang

Định dạng: .doc

 

Liên hệ:

Bùi Mai Anh | Cộng sự

T: (+84-28) 6276 9900

E: anh.bui@cnccounsel.com

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.