Hợp đồng mẫu thuê nhà

300,000 

Hợp đồng cho thuê nhà là một trong những văn bản quan trọng thể hiện ý chí, sự thỏa thuận giữa người đi thuê nhà và người cho thuê nhà về: Mục đích cho thuê nhà (để ở, kinh doanh …), giá thuê nhà, thời hạn thanh toán tiền thuê nhà, nghĩa vụ cải tạo, sửa sang nhà ở,..

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng mẫu thuê nhà

300,000 

Danh mục: